Materialdata

Materialkvalitet, stålprofiler

Kvalitet S 250 GD + z 140 S 350 GD + z 275 S 250 GD + ZM 310 
  Enligt SS-EN 10346:2009 Enligt SS-EN 10346:2009 Enligt SS-EN 10346:2009
Sträckgräns ReH Min 250 N/mm2 Min 350 N/mm2 Min 250 N/mm2
0,2 % - Säkerhetsgräns Rp0,2 Min 250 N/mm2 Min 350 N/mm2 Min 250 N/mm2
Brottgräns Rm Min 330 N/mm2 Min 420 N/mm2 Min 330 N/mm2
Förlängning A80 Min 19 % Min 17 % Min 19 %
Vikt ytbeläggning Min 140 g/m2 . Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses. Min 275 g/m2 zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses. Min 310 g/m2 zink-magnesium. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses
Tjocklek ytbeläggning Min 10 µm/sid Min 20 µm/sid Min 25 µm/sid
Korrosivitetsklass C1 C2 C5 (miljöklass M4)
Användningsområde Material i huvudsakligen 0,5 mm tjocklek för användning till bl.a mellanväggsoch undertaksprofiler. Material i 0,7 - 3,0 mm för användning i profiler för bärande konstruktioner, t.ex ytterväggsprofiler och lättbalk, samt tillhörande beslag. Produkter för montering i utvändiga miljöer, där större krav ställs på korrosionsmotstånd.

Europrofil förbehåller sig rätten att vid behov ersätta materialet med ett likvärdigt eller bättre material. Sträckgräns eller korrosivitetsklass kommer alltid att vara likvärdigt eller bättre än standardkvaliteterna. Då produkterna är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella ändringar.

Toleranser, stålprofiler

Tolerans   Skenor U, UEP, UY, UYEP
 
Reglar C, C+, CSP+, CY, CYEP enl SS 81 01 01
 
Lättbalk CL, UL, ZL
 
Övriga profiler
Längdtolerans ≤ 3 m ± 5 mm + 0 / - 3 mm ± 5 mm ± 10 mm
  > 3 ≤ 5 m ± 5 mm + 0 / - 4 mm ± 5 mm ± 10 mm
  > 5 m ± 5 mm + 0 / - 5 mm ± 5 mm ± 10 mm
Breddtolerans Breddtoleransen skall mätas med ett skjutmått och måttet skall mätas min 150 mm från profilens ände. Toleransen är +0/-1 för reglar och +1/-0 för skenor    
Tjocklekstolerans Toleransen är max ± 8% av nominell tjocklek.    
Vinkelriktighet Vinkeln skall mätas min 150 mm från profilens ände. Toleransen är ± 2° från nominell vinkel.    
Krokighet Max 0,2 % av profilens längd (gäller ej Z-profiler    

 

Korrosivitetsklasser, val av ytskikt.

Europrofils produkter finns med flera olika varianter av ytskikt. De flesta produkter har ett ytskikt av 140 eller 275 g/m2 zink.

En stålkonstruktion ytbehandlas för att ge skydd mot korrosion. Invändiga konstruktioner varmgalvaniseras med min 140 g/m2 zink, då detta är tillräckligt för ändamålet. Konstruktioner som är inbyggda i ytterväggar, men fortfarande innanför vindskyddet varmgalvaniseras med 275 g/m2 zink. För konstruktioner utanför ytterväggens vindskydd krävs en ytbehandling som minst uppfyller Korrosivitetsklass C4 och miljöklass M3. Europrofil rekommenderar här att produkter i korrosivitetsklass C5 väljs.

Produkter som är tänkta att exponeras utanför en konstruktions vindskydd tillverkas numera av materialet Magnelis®, ZM 310 MAC. Europrofil marknadsför flera produkter för användning utanför ytterväggens vindskydd, där de flesta ytbehandlingar uppfyller kravet för C5/M4, vilket kan definieras med: ”Industriella områden med aggressiv atmosfär och hög luftfuktighet, samt kust- och offshoreområden med stora mängder salt”. Produkter tillverkade av materialet Magnelis®, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis® fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skivmaterial. Magnelis® Magnelis® plåt tillverkas på samma sätt som traditionell varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310 g/m2 , vilket motsvarar en tjocklek av 25 μm per sida. Magnelis® har även en betydligt bättre självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.

Korrosivitetsklasser 

Korrosivitetsklass Materialval Miljöns korrosivitet Utomhus Inomhus 
≤ C1 (M0) Ytskikt ≥ Z140 Mycket låg - Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. 
≤ C2 (M1) Ytskikt ≥ Z275  Låg Låga halter luftföroreningar, lantliga områden.  Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. 
≤ C5 (M4) Ytskikt ≥ ZM 310 Mycket hög  Kust- och offshoreområden med stora mängder salt. Industriella områden med aggressiv atmosfär och hög luftfuktighet.

 

Lagring

Det är inga problem att lagra profilerna utomhus. Dock rekommenderar vi att man staplar pallarna med lite lutning så att vatten inte blir stående mer än nödvändigt. Det som vanligtvis brukar uppkomma vid långvarig lagring utomhus är sk vitrost. Vitrost är endast kosmetiskt och profilens skydd är fortsatt intakt.