Montage Yttervägg

Galleri:

 

Syll & hammarband, Skena UYEP

Kontrollera att underlaget är rent och slätt. Mät ut och markera väggens position på bjälklaget. Placera därefter ut bottenskena, UYEP, som är försedd med pålimmad polyetenduk. Fäst i ändarna med skruv, skjutspik eller expanderbult. Reglar över 2 m längd kompletteras med ändavstyvare WSS.

Ändavstyvarna har förstansade hål för enkel infästning där trycket fördelas jämnt över skenan. Skenor fästs normalt på s 600. I vissa fall kan kortare s-avstånd vara föreskrivet vilket i så fall är viktigt att följa. Om möjligt skall infästningen växla sida och göras i skenans oslitsade del.

När bottenskenan är på plats monteras toppskena på motsvarande sätt. Säkerställ genom inmätning en lodrät placering av toppskena i förhållande till bottenskena. Markera därefter ut s-avståndet för reglarna i skenorna.

 
 

Regel, CYEP

När skenor är på plats, kontrollera att underlaget mot anslutande byggnadsdelar är rent och slätt. Montera därefter regel, CYEP, som är försedd med pålimmad polyetenduk. Fäst regel mot anslutande byggnadsdelar på s 600 med lämplig förankring. Om möjligt skall infästningen växla sida och göras i regelns oslitsade del. Fäst därefter regel till botten- och toppskena med 2 st skruv, EG 4,8x19 mm, på var sida.

Karmregel, CYK

Vid öppningar i vägg används karmregel, CYK. Vänd livet mot öppningen och placera den slitsade delen av livet mot insida vägg. Fäst till botten- och toppskena med 2 st skruv, EG 4,8x19 mm, på var sida. Reglar över 2 m längd kompletteras med ändavstyvare WSS.

 

 

Öppning i vägg

Fäst skena, UY, över och under öppningen. Använd vinkelbeslag, VB, för infästning i karmregeln. Vinkeln skruvas i oslitsade delen på regeln och skenan.

   

 

Regel, CY

Placera reglarna, CY, på rätt s-avstånd mellan topp- och bottenskena. Infästning i skena utförs med 2 st skruv på var sida, EG 4,8x19. Reglar över 2 m längd kompletteras med ändavstyvare WSS.

Nu är regelstommen på plats och står klar för att kompletteras till en färdig yttervägg.   
   
 

Tyngre infästning

För att möjliggöra tyngre infästning på insida yttervägg kan regelstommen kompletteras med bandstål, PB, eller formatplåt, HFP, som utgör förstärkning/kortling