Europrofil söker en Distriktssäljare till Stockholmsområdet

Som distriktssäljare är du en viktig del av säljteamet på Europrofil AB. Du kommer att ha ansvar för dina kunder och försäljningen i Stockholm. Tjänsten innebär att du ska bygga långsiktiga relationer med dina kunder som främst är byggentreprenörer, men också ansvara för att våra återförsäljare har rätt kunskap och support kring våra produkter.

Läs mer här (PDF)

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta försäljningschef Tony Frännfors, 073 – 517 74 76, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Din ansökan skickas senast den 15 Januari till jobb@ europrofil.se.

Vi önskar er en riktigt God Jul

Istället för julgåvor och julkort har vi på Europrofil valt att stödja Rädda Barnen.

Vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under året.

 

Vi investerar i ny robotanläggning

I enlighet med vår strävan att alltid bli effektivare och för att säkra ökade kapacitetskrav har vi investerat i en ny rullformningsanläggning med tillhörande robotpackcell. Den nya anläggningen har en kapacitet på ca 60 m/min och är konfigurerad för många olika profilsorter. Maskinen är optimerad för att göra snabba omställningar för att på ett så effektivt sätt möta våra kunders önskemål om flexibilitet, kvalitet och leveransprecision. Den nya anläggningen är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage.

Nya förpackningsstorlekar

Vår nya rullformningsanläggning (läs mer om den här) är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage. För att säkerställa stabiliteten i profilpallarna placeras trämellanlägg mellan varje lager i pallen. För vissa produkter har också antal i bunt och antal per pall förändrats.

Artiklar som packas med extra mellanlägg:

CSP+, CF 45, UF 45, P 45, S 25-0,5, S 45-0,5 & VFL.

Följande artiklar har fått förändrat bunt och/eller pallantal:

Artikel

Tidigare
bunt/pall

Ny storlek
bunt/pall

CF 45

2/84

8/128

UF 45

2/84

8/96

VFL 70/15-1,0

4/140

8/192

VFL 70/25-0,7

4/280

8/192

VFL 70/25-1,0

4/140

8/192

VFL 70/45-1,0

4/140

8/192

VFL 100/25-1,0

4/100

8/160


För att säkerställa att alla produkter på en pall är säkrade vid hantering och transport har vi valt att gå över till grövre träströ på pallarnas ovansida. Detta medför att pallarna blir jämnare och att alla profiler är ordentligt fastspända. 

Under en övergångsperiod kan både gammal och ny förpackning förekomma. Vi ber om överseende för detta.

Smartare ytterväggar med hög ljud- och energiprestanda

Europrofil AB presenterar ett nytt ytterväggsprogram med fokus på högpresterande väggar för byggnader med krav på hög energieffektivitet.

I takt med de ökade energikraven som ställs från myndigheterna ökar kraven på att kunna bygga kostnadseffektiva högpresterande ytterväggar. Europrofil kan nu presentera lösningar för ytterväggar med U-värden så låga som 0,094 W/m2K. Dessa väggar har också mycket goda ljudegenskaper vilket kommer väl till pass när våra samhällen förtätas och kraven på den ljudmässiga boendemiljön ökar.

Att välja Europrofils ytterväggar med slitsade stålprofiler är också fördelaktigt då stålet är obrännbart, okänsligt för fukt, och effektivare att transportera och montera jämfört med trä.

Europrofil har i över 35 år bedrivit utveckling av ytterväggskonstruktioner baserat på de behov och utmaningar som framkommit genom ett nära samarbete med er som föreskriver, köper och monterar ytterväggar. I denna vägledning har vi sammanställt vår kunskap om ytterväggskonstruktioner i stål. Europrofils ytterväggskonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både U-värden och ljudreduktion. Något som blir allt viktigare för att klara framtida krav på boendemiljön. Denna anvisning beskriver också kraven på nollenergibyggnader och visar hur Europrofils ytterväggskoncept kan möta dessa krav. Dessa krav gäller från 2018 vid nybyggnation av offentliga byggnader och från 2020 för övrig nybyggnation. Två typer ytterväggskonstruktioner presenteras. Traditionell enkel utfackningsvägg och dubbelstomme med obrutet isolerskikt. Vi hoppas att anvisningen blir ett uppskattat redskap för arkitekter och konstruktörer i arbetet med att föreskriva hållbara ytterväggskonstruktioner som möter framtidens krav. Vi hoppas också att vägledningen är en bra hjälp för dig som skall montera ytterväggen vad gäller detaljlösningar och information om infästning samt vilka verktyg som finns till hands för att förenkla arbetet med stål.

Anvisningar