Smartare ytterväggar med hög ljud- och energiprestanda

Europrofil AB presenterar ett nytt ytterväggsprogram med fokus på högpresterande väggar för byggnader med krav på hög energieffektivitet.

I takt med de ökade energikraven som ställs från myndigheterna ökar kraven på att kunna bygga kostnadseffektiva högpresterande ytterväggar. Europrofil kan nu presentera lösningar för ytterväggar med U-värden så låga som 0,094 W/m2K. Dessa väggar har också mycket goda ljudegenskaper vilket kommer väl till pass när våra samhällen förtätas och kraven på den ljudmässiga boendemiljön ökar.

Att välja Europrofils ytterväggar med slitsade stålprofiler är också fördelaktigt då stålet är obrännbart, okänsligt för fukt, och effektivare att transportera och montera jämfört med trä.

Europrofil har i över 35 år bedrivit utveckling av ytterväggskonstruktioner baserat på de behov och utmaningar som framkommit genom ett nära samarbete med er som föreskriver, köper och monterar ytterväggar. I denna vägledning har vi sammanställt vår kunskap om ytterväggskonstruktioner i stål. Europrofils ytterväggskonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både U-värden och ljudreduktion. Något som blir allt viktigare för att klara framtida krav på boendemiljön. Denna anvisning beskriver också kraven på nollenergibyggnader och visar hur Europrofils ytterväggskoncept kan möta dessa krav. Dessa krav gäller från 2018 vid nybyggnation av offentliga byggnader och från 2020 för övrig nybyggnation. Två typer ytterväggskonstruktioner presenteras. Traditionell enkel utfackningsvägg och dubbelstomme med obrutet isolerskikt. Vi hoppas att anvisningen blir ett uppskattat redskap för arkitekter och konstruktörer i arbetet med att föreskriva hållbara ytterväggskonstruktioner som möter framtidens krav. Vi hoppas också att vägledningen är en bra hjälp för dig som skall montera ytterväggen vad gäller detaljlösningar och information om infästning samt vilka verktyg som finns till hands för att förenkla arbetet med stål.

Anvisningar

 

Innerväggsregel med hög fläns och kraftigare plåt

Innerväggsregeln C-0,5 lanseras nu som CH-0,6. Regeln har flänsar som är 7,5 mm bredare än standard C och är tillverkad i 0,6 mm tjock plåt. Regeln är anpassad för skivmontage där det ställs krav på större kantavstånd och/eller kraftigare plåt.

 • Tillverkas i bredderna 70 och 95 mm.
 • Lagerförs i längderna 2 985 och 4 000 mm.
 • Perfekt för infästning av hårdgips eller brandgips, för att undvika risken att skruven ”släpper” i regeln.
 • Perfekt för infästning av fibergips, kalciumsilicatskivor, MGO-skivor eller andra skivor som kräver större kantavstånd.
 • Enkel att klippa med plåtsax.
 • Mer förlåtande för gipsskivor med minustolerans.
 • Enklare spackling då risken för tandning av gipsen minskar avsevärt.
 • Används tillsammans med standardskenor i 0,5 mm materialtjocklek.

Produktblad

CH - Reglar med hög fläns och kraftigare plåt PDF (Pdf-fil 0,5 MB)

 

Reglar och skenor i korrosivitetsklass C5

Europrofil lanserar nu reglar och skenor i korrosivitetsklass C5, tillverkade i 0,7 mm tjock plåt med ytbeläggningen Magnelis®, ZM310. Profilerna tillverkas i bredderna 70 och 95 mm. Profilerna är anpassade för miljöer där vanlig galvanisering inte håller tillräckligt hög korrosivitetsklass och där kravet på korrosionsmotstånd överstiger korrosivitetsklass C1.

 • Tillverkat i Magnelis®, ZM 310 som uppfyller korrosivitetsklass C5.
 • Vid byggnation i miljöer där korrosiviteten är hög eller mycket hög.
 • Tillverkas som reglar samt skenor i bredderna 70 och 95 mm.
 • Bred fläns på reglarna, 42,0 / 43,5 mm.
 • Materialtjocklek om 0,7 mm för bättre infästning av skivmaterialet.
 • Enkel att klippa med plåtsax.

Produktblad

CH ZM - Reglar och skenor i korrosivitetsklass C5 PDF (Pdf-fil 1,8 MB)

 

Hörnskydd, HSTP-40

Hörnskyddet som ger perfekt resultat!

HSTP 40 är ett hörnskydd för väggar inomhus av kartongklädd gips. Det är tillverkat av miljövänlig och återvinningsbar ABS-plast och är försett med självhäftande tejp för ett snabbt och enkelt montage helt utan behov av verktyg.

 • Skydd för utvändiga hörn inomhus.
 • Underlättar spacklingen samt ger ett skydd mot slag och stötar.
 • Förberett med självhäftande tejp för snabbt och enkelt montage.
 • Tillverkad i ABS-plast. Enkel att klippa till rätt längd.

Produktblad

HSTP 40 - Hörnskyddet som ger perfekt resultat! PDF (Pdf-fil 1,9 MB)