Profilsax Omni - Flexibel kapning av stålprofiler

Profilsax Omni, PSO, är ett hjälpmedel utvecklat för att kapa lätta stålprofiler. Reglar, skenor, undertaksprofiler och fasadläkt kapas snabbt, enkelt och gnistfritt. En flexibel och effektiv lösning för att måttanpassa profiler på arbetsplatsen. Utan vare sig behov av el eller heta arbeten. På profilsaxens basenhet kan du snabbt och enkelt växla mellan ett stort antal kassetter för exakt och anpassad kapning av flertalet stålprofiler i Europrofils sortiment.

Profilsax Omni - produktbladPDF

Profilsax Omni - bruksanvisningPDF

Nya förpackningsstorlekar

Vår nya rullformningsanläggning (läs mer om den här) är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage. För att säkerställa stabiliteten i profilpallarna placeras trämellanlägg mellan varje lager i pallen. För vissa produkter har också antal i bunt och antal per pall förändrats.

Artiklar som packas med extra mellanlägg:

CSP+, CF 45, UF 45, P 45, S 25-0,5, S 45-0,5 & VFL.

Följande artiklar har fått förändrat bunt och/eller pallantal:

Artikel

Tidigare
bunt/pall

Ny storlek
bunt/pall

CF 45

2/84

8/128

UF 45

2/84

8/96

VFL 70/15-1,0

4/140

8/192

VFL 70/25-0,7

4/280

8/192

VFL 70/25-1,0

4/140

8/192

VFL 70/45-1,0

4/140

8/192

VFL 100/25-1,0

4/100

8/160


För att säkerställa att alla produkter på en pall är säkrade vid hantering och transport har vi valt att gå över till grövre träströ på pallarnas ovansida. Detta medför att pallarna blir jämnare och att alla profiler är ordentligt fastspända. 

Under en övergångsperiod kan både gammal och ny förpackning förekomma. Vi ber om överseende för detta.

Smartare ytterväggar med hög ljud- och energiprestanda

Europrofil AB presenterar ett nytt ytterväggsprogram med fokus på högpresterande väggar för byggnader med krav på hög energieffektivitet.

I takt med de ökade energikraven som ställs från myndigheterna ökar kraven på att kunna bygga kostnadseffektiva högpresterande ytterväggar. Europrofil kan nu presentera lösningar för ytterväggar med U-värden så låga som 0,094 W/m2K. Dessa väggar har också mycket goda ljudegenskaper vilket kommer väl till pass när våra samhällen förtätas och kraven på den ljudmässiga boendemiljön ökar.

Att välja Europrofils ytterväggar med slitsade stålprofiler är också fördelaktigt då stålet är obrännbart, okänsligt för fukt, och effektivare att transportera och montera jämfört med trä.

Europrofil har i över 35 år bedrivit utveckling av ytterväggskonstruktioner baserat på de behov och utmaningar som framkommit genom ett nära samarbete med er som föreskriver, köper och monterar ytterväggar. I denna vägledning har vi sammanställt vår kunskap om ytterväggskonstruktioner i stål. Europrofils ytterväggskonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både U-värden och ljudreduktion. Något som blir allt viktigare för att klara framtida krav på boendemiljön. Denna anvisning beskriver också kraven på nollenergibyggnader och visar hur Europrofils ytterväggskoncept kan möta dessa krav. Dessa krav gäller från 2018 vid nybyggnation av offentliga byggnader och från 2020 för övrig nybyggnation. Två typer ytterväggskonstruktioner presenteras. Traditionell enkel utfackningsvägg och dubbelstomme med obrutet isolerskikt. Vi hoppas att anvisningen blir ett uppskattat redskap för arkitekter och konstruktörer i arbetet med att föreskriva hållbara ytterväggskonstruktioner som möter framtidens krav. Vi hoppas också att vägledningen är en bra hjälp för dig som skall montera ytterväggen vad gäller detaljlösningar och information om infästning samt vilka verktyg som finns till hands för att förenkla arbetet med stål.

Anvisningar

 

Vi investerar i ny robotanläggning

I enlighet med vår strävan att alltid bli effektivare och för att säkra ökade kapacitetskrav har vi investerat i en ny rullformningsanläggning med tillhörande robotpackcell. Den nya anläggningen har en kapacitet på ca 60 m/min och är konfigurerad för många olika profilsorter. Maskinen är optimerad för att göra snabba omställningar för att på ett så effektivt sätt möta våra kunders önskemål om flexibilitet, kvalitet och leveransprecision. Den nya anläggningen är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage.

Innerväggsregel med hög fläns och kraftigare plåt

Innerväggsregeln C-0,5 lanseras nu som CH-0,6. Regeln har flänsar som är 7,5 mm bredare än standard C och är tillverkad i 0,6 mm tjock plåt. Regeln är anpassad för skivmontage där det ställs krav på större kantavstånd och/eller kraftigare plåt.

  • Tillverkas i bredderna 70 och 95 mm.
  • Lagerförs i längderna 2 985 och 4 000 mm.
  • Perfekt för infästning av hårdgips eller brandgips, för att undvika risken att skruven ”släpper” i regeln.
  • Perfekt för infästning av fibergips, kalciumsilicatskivor, MGO-skivor eller andra skivor som kräver större kantavstånd.
  • Enkel att klippa med plåtsax.
  • Mer förlåtande för gipsskivor med minustolerans.
  • Enklare spackling då risken för tandning av gipsen minskar avsevärt.
  • Används tillsammans med standardskenor i 0,5 mm materialtjocklek.

Produktblad

CH - Reglar med hög fläns och kraftigare plåt PDF (Pdf-fil 0,5 MB)