Smygprofil till Recon Original, URO

Europrofil har kompletterat fasadsystemet Recon Original med smygprofiler i 50, 80 & 100 mm bredd. Profilerna är avsedda för montage kring fönster- och dörröppningar där ett förbättrat skruvfäste önskas. Profilen är tillverkad i 1,0 mm Magnelis® för bra skruvfäste och högsta korrosivitetsklass, C5. Profilen är också förhålad för att förenkla montaget.

URO lagerförs i 3 m längder av vardera 50, 80 & 100 bredd. Läs mer här.

Skarvbeslag till VFL, VFL-S

För att säkerställa en stabil och säker underkonstruktion har Europrofil utvecklat ett skarvbeslag, VFL-S, till ventilerad fasadläkt, VFL. Skarvbeslaget ska användas där maximal konsolande spännvidd måste överskridas eller när en rörelsefog är önskvärd. VFL-S kan också användas för att skarva VFL löpande.

För mer information om dimensionering och montering, läs mer här. 

Skarvbeslaget är tillverkat i 1,0 mm Magnelis® för högsta korrosivitetsklass, C5. 

VFL-S lagerförs i två dimensioner som passar till VFL 70/25 eller VFL-100/25. Läs mer här.

Nya förpackningsstorlekar

Vår nya rullformningsanläggning (läs mer om den här) är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage. För att säkerställa stabiliteten i profilpallarna placeras trämellanlägg mellan varje lager i pallen. För vissa produkter har också antal i bunt och antal per pall förändrats.

Artiklar som packas med extra mellanlägg:

CSP+, CF 45, UF 45, P 45, S 25-0,5, S 45-0,5 & VFL.

Följande artiklar har fått förändrat bunt och/eller pallantal:

Artikel

Tidigare
bunt/pall

Ny storlek
bunt/pall

CF 45

2/84

8/128

UF 45

2/84

8/96

VFL 70/15-1,0

4/140

8/192

VFL 70/25-0,7

4/280

8/192

VFL 70/25-1,0

4/140

8/192

VFL 70/45-1,0

4/140

8/192

VFL 100/25-1,0

4/100

8/160


För att säkerställa att alla produkter på en pall är säkrade vid hantering och transport har vi valt att gå över till grövre träströ på pallarnas ovansida. Detta medför att pallarna blir jämnare och att alla profiler är ordentligt fastspända. 

Under en övergångsperiod kan både gammal och ny förpackning förekomma. Vi ber om överseende för detta.

Profilsax Omni - Flexibel kapning av stålprofiler

Profilsax Omni, PSO, är ett hjälpmedel utvecklat för att kapa lätta stålprofiler. Reglar, skenor, undertaksprofiler och fasadläkt kapas snabbt, enkelt och gnistfritt. En flexibel och effektiv lösning för att måttanpassa profiler på arbetsplatsen. Utan vare sig behov av el eller heta arbeten. På profilsaxens basenhet kan du snabbt och enkelt växla mellan ett stort antal kassetter för exakt och anpassad kapning av flertalet stålprofiler i Europrofils sortiment.

Profilsax Omni - produktbladPDF

Profilsax Omni - bruksanvisningPDF

Vi investerar i ny robotanläggning

I enlighet med vår strävan att alltid bli effektivare och för att säkra ökade kapacitetskrav har vi investerat i en ny rullformningsanläggning med tillhörande robotpackcell. Den nya anläggningen har en kapacitet på ca 60 m/min och är konfigurerad för många olika profilsorter. Maskinen är optimerad för att göra snabba omställningar för att på ett så effektivt sätt möta våra kunders önskemål om flexibilitet, kvalitet och leveransprecision. Den nya anläggningen är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage.