Konstruktioner

Konstruktioner

 

Europrofil bedriver ett betydande forsknings och utvecklingsarbete inom hela sitt verksamhetsområde. Vi är övertygade om att detta blir allt viktigare i framtiden. Det är nödvändigt att utveckla metoder, system och teknik som förbättrar konstruktioner, arbetsmiljö, värnar vår miljö och reducerar kostnader i byggprocessen.