Isolering

Vanligtvis ställs krav på isolering för att uppnå ljud- eller brandtekniska egenskaper. Behovet av isolering beskrivs i respektive väggtyps konstruktionsbeskrivning. I detaljbeskrivningarna är hålrumsisoleringen inte redovisad.

I de fall isoleringen behöver säkras från att sjunka ihop, eller där ett fristående isolerskikt skall monteras, kan isolerhållare IH användas.

Ljud

För upprätthållande av de ljudmässiga egenskaperna kan alla typer av mineralull användas. Syftet med mineralullen är att dämpa resonansen i hålrummet. Vanligtvis rekommenderas att väggens hålrum fylls till minst 3/4. Ju tyngre mineralull desto bättre dämpning.

Brand

När hålrumsisolering är angiven i samband med de brandmässiga egenskaperna ska isoleringen utföras med fasthållen stenull med densitet enligt typöversikten. Isoleringsskivorna kan hållas fast t ex genom att man använder skivor med 5-10 mm övermått och pressar in isoleringsskivorna mellan reglarna.