Allmänt om ljud

Ljud kan vara nyttiga eller störande

Att vi kan uppfatta ljud från exempelvis högtalare, trafik, fläktar m.m. beror på att de skapar tryckstötar i luften. Dessa tryckstötar utbreder sig genom luften likt ringar på en vattenyta. När de når fram till öronen sätter de trumhinnan och hörselbenen i rörelse. I innerörat finns tryckkänsliga hörselceller som ger impulser till hjärnan. Hörseln är i princip alltid påslagen, vilket kan vara bra som skydd mot faror men också vara störande när vi ska vila eller arbeta koncentrerat.

Frekvens och ljudisolering

När man ska välja byggnadsdelar som klarar att isolera mot störande ljud utifrån eller från angränsande rum, så bör man känna till vid vilka frekvenser som ljudet innehåller mest energi. Det beror på att väggar och bjälklag ljudisolerar sämre vid låga frekvenser (basmusik) och bättre vid höga frekvenser (samtal). Om man vet vad det är för typ av aktiviteter man normalt har ”på andra sidan” väggen så kan man oftast utgå från de frekvenser där ljudet har som mest energi och dimensionera ljudisoleringen så att man får tillräckligt låg ljudnivå i sin bostad eller lokal. Exempelvis behöver man inte en hög ljudisolering i basen mellan kontorsutrymmen och då kan man välja en tunnare vägg som fungerar bra i sådana lokaler. Det är med ljudisolering som med så mycket annat, med rätt kunskaper kan man välja kostnadseffektiva utformningar.

Decibel

Decibel, dB, är en logaritmisk enhet som används för ljudtrycksnivåer. De flesta av oss har säkert hört talas om begreppet ”dB” utan att fullt ut veta vad det innebär. Kort sagt kan man säga att decibel eller den logaritmiska decibelskalan är ett slags hjälpmedel för att slippa hantera stora tal. Människans hörsel har ett otroligt omfång där ljudtrycket vid smärtgränsen är ungefär 1 miljon gånger starkare än vid den s.k. hörtröskeln (det lägsta hörbara ljudet för en människa med god hörsel). Hörtröskeln har en ljudtrycksnivå nära 0 dB. Smärtgränsen för det mänskliga örat nås vid ca 120 dB.

Bra att veta är att en ökning av ljudtrycksnivån med 3 dB innebär dubbelt så mycket energi oavsett nivån på utgångsläget d.v.s. 23 dB är dubbelt så mycket som 20 dB osv. För akustisk musik och tal så krävs det en ökning av ljudtrycksnivån med 8-10 dB för att människor ska uppleva ljudet som dubbelt så starkt. Men, vid låga frekvenser eller vid låga ljudnivåer, som knappt är hörbara,  så kan några få dB minskning innebära att man inte längre störs eller ens hör ljudet. Tänk på ljudet från en droppande vattenkran, även svaga ljud kan störa. I sådana lägen kan 4 dB skillnad mellan två väggtyper uppfattas som väsentlig. Det är bland annat därför som ljudklasserna har cirka 4 dB steg mellan ljudkraven i de olika ljudklasserna.