Skivmaterial

De stålprofiler som Europrofil levererar till regelstommar bekläds vanligtvis med någon typ av skivmaterial. När det gäller innerväggar så används vanligtvis gipsskivor för dess positiva egenskaper vad gäller ljud och brand.

De värden som Europrofil redovisar för ljud, brand och statik gäller för standardgipsskivor, typ A,  tillverkade enligt standard EN 520 nominell egenvikt på 9 kg/m2

Alternativa skivmaterial:

Lätta skivor

Med begreppet lätta skivor avser Europrofil skivor med en egenvikt på 7-8,9 kg/m2 , vilket är lägre än för standardgips. Vid komplettering med en lätt skiva kan det innebära försämrade ljud- och brandegenskaper för väggen vilket bör tas i beaktande.

Vid byte från standardgips till annan skiva bör Europrofil alltid kontaktas för konsultation och bedömning av eventuella ljudkonsekvenser. Konsultera även en brandingenjör gällande lätta skivors brandegenskaper.

Tunga skivor

Med begreppet tunga skivor avser Europrofil skivor med en egenvikt på 11 kg/m2 och uppåt. Detta kan vara hårdgips, brandgips, fibergips, olika typer av cementbaserade skivor eller liknande.  I jämförelse med standardgips så har en tung skiva generellt sett bättre ljud- och brandegenskaper. Vid byte från standardgips till annan skiva bör Europrofil alltid kontaktas för konsultation och bedömning av eventuella ljudkonsekvenser. Konsultera även en brandingenjör gällande tunga skivors brandegenskaper.

Tunga (hårda) skivor kan ibland ställa krav på tjockare gods i underliggande stomme.

Träfiberskivor

Vid exempelvis tyngre infästning på innervägg kan det ibland finnas behov för ett alternativt skivmaterial som komplement bakom gipsen. Vanligtvis utgörs ett sådant lager av plywood eller OSB. Gips- och träfiberskivor rör sig olika beroende på fukt- och temperaturförändringar vilket måste beaktas då väggens kvalitet kan påverkas negativt av detta.

Att byta ut standardgips mot träbaserade skivmaterial påverkar också väggens brand- och ljudegenskaper negativt. Ljudmässigt gäller schablonmässigt att om det inre laget byts på ena sidan av väggen av en tvålagskonstruktion reduceras väggens ljudreduktion med ca 1 dB. Om det inre laget gips byts på båda sidor kan en reduktion om ca 3dB förväntas.