Inklädning av hålprofiler

Vid inklädnad av fyrkantrör som VKR & KKR används en speciellt framtagen pelarhörnlist. Pelarhörnlisten fästes mot med en dubbelhäftande tejp och säkras därefter i toppen, botten och på mitten med hjälp av skjutspik eller skruv. Skivmaterialet skruvas därefter mot pelarhörnlisten.

Europrofil

 

EuroprofilEuroprofil

Inklädnad vid brandkrav 

Bärande pelare och balk kan brandskyddas med 13 mm standardgipsskivor eller 15 mm brandgipsskivor. Beroende på brandkrav kläs profilen med ett eller fler skivlag. Antal skivlager är beroende på vald skivtyp, tidskrav och profildimension. Rådgör med skivleverantören.