Inklädning av livbalk

Vid inklädnad av livbalk som HEA, HEB & IPE används balkbeslag BK 25/50. Balkbeslagen kläms fast på livbalken med max 1 m mellanrum. Hörnprofil LP 50 skruvas i balkbeslagen och bildar då lämpligt underlag för infästning av gipsskivorna. Gipsskivorna monteras mot hörnprofilen med skruv.

 

 

EuroprofilEuroprofil

 

Europrofil

Europrofil Europrofil

BK 25/50

HA 25/35 LP 50

 Inklädnad av livbalk mot tak

 

EuroprofilEuroprofil

 Vid inklädnad av balk som ligger mot tak så monteras HA 25/35 med den breda flänsen mot taket. Listen skruvas mot taket med max 400 mellanrum. 

Inklädnad vid brandkrav

Bärande pelare och balk kan brandskyddas med 13 mm standardgipsskivor eller 15 mm brandgipsskivor. Beroende på brandkrav kläs profilen med ett eller fler skivlag. Antal skivlager är beroende på vald skivtyp, tidskrav och profildimension. Rådgör med skivleverantören.