Innerväggar

Väggtyper

De vanligaste väggtyperna är beskrivna i typöversikterna. Utöver dessa väggtyper kan andra typer konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar, beräkningar samt erfarenheter både inom och utom landet. I samtliga fall gäller att gipsskivor som används uppfyller brand- och ljudmässiga krav enligt Europeiska normer.

Väggrupper

Väggtyperna är indelade i väggrupper. Grupperna omfattar väggtyper med samma brand- och ljudmässiga egenskaper. För varje väggrupp finns en rad detaljlösningar för anslutning till de vanligast förekommande vägg-, golv- och taktyperna. 

Detaljer

Detaljerna är utformade så att väggarnas brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning till andra byggnadsdelar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet.

Typbeteckning

Exempel: Väggtyperna anges med vedertagna beteckningar för gipsskiveväggar.

Enkelstomme, E

Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med ett, två eller tre lag gipsskivor på var sida om stommen. Väggar med enkelstomme kan utföras med eller utan isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker i de flesta fall alla förekommande krav på innerväggar i en- och flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande.

Dubbelstomme, D

Utföres med två stommar åtskilda 10-40 mm beroende på ljudkrav. Dubbelstomme ger ännu bättre ljudisolering än väggar med enkelstomme. Beklädnad med två eller tre lag gipsskivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då höga krav på ljud förekommer. Väggar med dubbelstomme används också vid inklädnad av balkar, installationer och dylikt.

Saxad stomme, Z

I skenan, som är min 25 mm bredare än reglarna, monteras reglarna inbördes förskjutna varvid ljudbryggor undviks. Minst två lag gipsskivor monteras på var sida stomme. Med hänsyn till de ljudmässiga egenskaperna används alltid mineralull i hålrummet. Väggar med saxad stomme används i lägenhetsskiljande väggar i bostäder, hotell, barnstugor mm.

Schaktvägg, E

Dessa typer har endast skivbeklädnad i ett, två eller tre lag på en sida av stommen och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. Schaktväggar används omkring större installationer och dylikt. Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar av befintliga inner- och ytterväggar.

 

Väggnycklar

För att förenkla valet av vägg har Europrofil sammanställt vanliga väggtyper fördelat på bostäder, vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor, kontor och hotell/restaurang