Bärande innerväggar

Stålreglar kan med fördel användas även i bärande innerväggar. Exempel på användningsområden är hjärtväggar i bostadshus eller bärande väggar till entresolbjälklag.

I bärande innerväggar skall vår förstärkningsregel CF användas. Att använda stålreglar i bärande innerväggar medför en stor flexibilitet i byggandet.

I tabellerna nedan redovisas tillåten normalkraft per regel vid olika belastningsförutsättningar och vägghöjder. Värden inom parentes avser bärförmåga för motsvarande träregel i kvalitet C14 (t.ex. 45x70 vid CF 70 och 45x95 vid CF 95 o.s.v.).

Konsultera alltid projektets konstruktör för att erhålla korrekta belastningsförutsättningar. Kontakta gärna vår tekniska support för ytterligare information.


Höjdtabell B1

Bärförmåga NEd vid normal invändig vindlast.

 

Höjd CF 70-1,2 CF 95-1,2 CF 120-1,2 CF 145-1,2
2500 29,5 (5,3)      
3000 25,5 (3,0)      
3500 19,5 (2,8) 29,5 (6,8)    
4000 15,0 (2,8) 26,5 (5,3) 35,0 (10,5)  
4500 11,5 (1,7) 21,5 (4,2) 32,0 (8,4)  
5000 9,0 (1,4) 17,5 (3,4) 27,5 (6,8) 35,5 (11,9)
5500 7,0 (1,1) 14,5 (2,8) 23,0 (5,7) 31,0 (9,9)
6000 5,0 (0,9) 11,5 (2,4) 19,5 (4,8) 27,0 (8,4)
6500   9,5 (2,0) 16,5 (4,1) 23,5 (7,2)
7000   7,5 (1,8) 14,0 (3,5) 20,5 (6,2)
7500   6,0 (1,5) 11,5 (3,1) 17,5 (5,4)
8000     9,5 (2,7) 15,0 (4,8)

Bärförmåga anges i kN per regel. Värde inom parentes avser motsvarande 45 mm träregel i klass C14.

Förutsättningar

Karaktäristiskt hastighetstryck qp = 0,6 kN/m2
Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,3
Dimensionerande vindlast QEd = 0,27 kN/m2
Reduktion vid deformationsberäkning Ψ0 = 0,3
Reglar placerade på s600
13 mm gips på båda sidor om regelstommen
Maximal tillåten deformation = h/300


Höjdtabell B2

Bärförmåga NEd vid förhöjd invändig vindlast.

Höjd CF 70-1,2 CF 95-1,2 CF 120-1,2 CF 145-1,2
2500 29,5      
3000 22 29,5    
3500 15,5 28 35  
4000 11 21,5 32 35,5
4500 7,5 16,5 26,5 34
5000 5 12,5 21,5 29
5500   9,5 17 24
6000   6,5 13,5 20
6500     10,5 16
7000     7,5 13
7500     5,5 10
8000       7,5

Bärförmåga anges i kN per regel.

Förutsättningar

Karaktäristiskt hastighetstryck qp = 0,6 kN/m2
Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,6
Dimensionerande vindlast QEd = 0,54 kN/m2
Reduktion vid deformationsberäkning Ψ0 = 0,3
Reglar placerade på s600
13 mm gips på båda sidor om regelstommen
Maximal tillåten deformation = h/300