Höjd och stabilitet med linjelast

Redovisade värden i höjdgranen nedan avser dimensionering med hänsyn till mekanisk åverkan. Dimensioneringen baseras på ett standardiserat värde på en linjelast som angriper på halva väggens höjd.

Ifall kraften av mekanisk åverkan i det aktuella fallet är större än angivet i förutsättningarna så skall väggen istället dimensioneras för det högre värdet. Höjdgranen är begränsad till en vägghöjd på 8 000 mm då väggen annars riskerar att bli instabil. I de flesta fall finns också en invändig vindlast som väggen måste vara dimensionerad för, se Höjd och stabilitet med vindlast för mer information.