Höjd och stabilitet med vindlast

Höjdtabell 1-3

Den vindlast som påverkar en innervägg bestäms av ett antal faktorer:

Referensvindlasten bestäms av byggnadens läge i Sverige. 
Varje kommun har en bestämd referensvindlast enligt standard.

Terrängtypen bedöms utifrån omgivningens förutsättningar. 
En byggnad med närhet till öppet hav exponeras för  en högre vindlast än en byggnad i tätortsbebyggelse.

Byggnadens höjd har en stor inverkan på vindlasten. Vindlasten ökar ju högre upp i byggnaden väggen är belägen. 
Formfaktorn för invändig vindlast bestäms av hur byggnadens eventuella öppningar är fördelade runt byggnaden. Värdet på denna faktor ökar med antalet öppningar i byggnaden.

 


Höjdtabell 1

Normal byggnad med jämnt fördelade öppningar. 

Förutsättningar

Karaktäristiskt hastighetstryck qp = 0,6 kN/m2
Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,3
Dimensionerande vindlast QEd = 0,27 kN/m2
Faktor vid deformationsberäkning Ψ0 = 0,3
101 = 13 mm gips på båda sidor om regelstommen
202 = 2x13 mm gips på båda sidor om regelstommen
200 = 2x13 mm gips på ena sidan av regelstommen,  ena regelflänsen ostagad
Maximal tillåten deformation = h/300

 

  s600     s450    
Regel 101 202 200 101 202 200
C 45 2400 2700 2000 2700 3000 2500
C 70 3600 4000 3000 4300 4600 3400
C 95 5000 6100 3700 5600 6600 4600
C 120 6000 6400 3900 7800 8600 4500
C 145 7100 7800 3700 8900 9800 4400
C 160 7600 8300 3700 9500 10000 4300
C+ 70 3600 4000 3000 4300 4600 3400
C+ 95 5000 6100 3700 5600 6600 4600
C+ 120 6000 6400 3900 7800 8600 4500
CSP+ 70 3700 4100 3200 4400 4700 3600
CSP + 95 5200 6300 3800 5800 6800 4600
CSP + 120 6300 6700 3800 6300 9200 4500
CF 45-1,2 3100 3300 3100 3700 3900 3600
CF 70-1,2 5100 5400 5000 6200 6600 5900
CF 95-1,2 7500 7800 7100 8800 9200 10000
CF 120-1,2 7700 10000 9100 10000 10000 10000
CF 145-1,2 9700 10000 10000 10000 10000 10000

Maximal vägghöjd vid normal invändig vindlast. 
Maximal tillåten deformation = h/300

 


Höjdtabell 2

Avser byggnad med öppningar, icke jämnt fördelade över fasaden. 

Förutsättningar

Karaktäristiskt hastighetstryck qp = 0,6 kN/m2
Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,6
Dimensionerande vindlast  QEd = 0,54 kN/m2
Faktor vid deformationsberäkning Ψ0 = 0,3
101 = 13 mm gips på båda sidor om regelstommen
202 = 2x13 mm gips på båda sidor om regelstommen
Maximal tillåten deformation = h/300

 

  s600   s450   s300  
Regel 101 202 101 202 101 202
C 45 2400 2700 2700 3000 2700 3200
C 70 3300 3600 3800 4100 4900 5300
C 95 3900 4100 4500 4800 5800 6300
C 120 4400 4600 5100 5500 6800 7400
C 145 4800 5100 5700 6100 7700 8400
C 160 5100 5400 6000 6500 8200 9000
C+ 70 3300 3600 3800 4100 4900 5300
C+ 95 3900 4100 4500 4800 5800 6300
C+ 120 4400 4600 5100 5500 6800 7400
CSP+ 70 3500 3700 4100 4300 5100 5500
CSP + 95 4200 4300 4900 5100 6200 6700
CSP + 120 4900 4900 5700 5900 7300 7900
CF 45-1,2 3100 3300 3700 3900 4700 5100
CF 70-1,2 5100 5400 6200 6600 8000 8500
CF 95-1,2 7500 7800 8800 9200 10000 10000
CF 120-1,2 7700 9600 10000 10000 10000 10000
CF 145-1,2 9700 10000 10000 10000 10000 10000

Maximal vägghöjd vid förhöjd invändig vindlast. 
Vägghöjder anges i mm. 

 


Höjdtabell 3

Avser byggnad med stora öppningar, icke jämnt fördelade över fasaden.

Förutsättningar

Karaktäristiskt hastighetstryck qp = 0,6 kN/m2
Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,8
Dimensionerande vindlast QEd = 0,72 kN/m2
Faktor  vid deformationsberäkning Ψ0 = 0,3
101 = 13 mm gips på båda sidor om regelstommen
202 = 2x13 mm gips på båda sidor om regelstommen
Maximal tillåten deformation = h/300

 

  s600   s450   s300  
Regel 101 202 101 202 101 202
C 45 2400 2600 2700 2900 2700 3200
C 70 2900 3100 3400 3600 4200 4500
C 95 3400 3600 3900 4100 4900 5300
C 120 3800 4000 4400 4700 5700 6100
C 145 4200 4400 4900 5200 6400 6900
C 160 4400 4600 5100 5500 6800 7300
C+ 70 2900 3100 3400 3600 4200 4500
C+ 95 3400 3600 3900 4100 4900 5300
C+ 120 3800 4000 4400 4700 5700 6100
CSP+ 70 3100 3200 3500 3700 4400 4600
CSP+ 95 3700 3800 4200 4400 5200 5600
CSP+ 120 4300 4300 4900 5000 6100 6600
CF 45-1,2 3100 3300 3700 3900 4700 5100
CF 70-1,2 5100 5400 6200 6600 8000 8400
CF 95-1,2 7200 7200 8300 8300 10000 10000
CF 120-1,2 7700 8300 9600 9600 10000 10000
CF 145-1,2 9300 9300 10000 10000 10000 10000

Maximal vägghöjd vid förhöjd invändig vindlast.  
Vägghöjder anges i mm.