Montage

Montage av skenor

Underlaget bör vara jämnt, fast och stabilt. Profilerna spikas, skruvas eller skjuts fast mot underlaget med 400-600 mm mellanrum.

Montage av reglar

Vanligtvis monteras reglarna med 300, 450 eller 600 mm mellanrum. Avståndet kan dock anpassas för att uppnå t.ex. ökad stabilitet vid höga väggar eller i lokaler där krav på ökad stabilitet föreligger.

Reglarna kapas vanligtvis ca 10-15 mm kortare än vägghöjden. 

Reglarna placeras i skenorna och kan vid behov fixeras med fixertång eller montageskruv. Det finns inget krav att reglarna skall fixeras mot skenorna då konstruktionen låses när skivmaterialet monteras. Förstärkningsreglar, CF, skruvas dock alltid med montageskruv till skenan.

Samtliga reglar monteras med den öppna sidan i samma riktning.

Montage mot anslutande väggar eller byggnadsdelar

Mot anslutande väggar eller byggnadsdelar kan regel eller skena monteras. Denna fästs med ett för underlaget anpassat fästdon med 400-600 mm mellanrum. Om den byggnadsdel väggen skall ansluta emot har brutits av ljudtekniska skäl är det viktigt att alla fästdon sätts på en och samma sida av spalten. 

Isolering

Isolering av en vägg görs ofta av ljudmässiga skälmen i vissa fall kan det vara ett brandskyddskrav. Det är ofta lämpligt att vänta med isoleringen till dess den ena väggsidan är färdigmonterad.

Den isolering som används av ljudmässiga skäl är vanligtvis sk regelskivor, isolermattor eller mineralullsremsor.

Regelskivor är anpassade till de vanligast förekommande regelavstånden och måste normalt inte justeras annat än i längsled. De är normalt 10 mm bredare än regelfacket för att enkelt kunna monteras. 

Mineralullsmattor är vanligtvis mjukare och dessa kan behöva säkras mot glidning. Detta görs lämpligtvis med isolerhållare IH.

Mineralullsremsa, MR monteras inuti regel C+ eller CSP+ och finns i breddmått anpassade för aktuell regeldimension. MR-isoleringen är 10 mm bredare än den regel som produkten är avsedd för att enkelt kunna monteras.

MR monteras i ordningen: Toppskena, regel och bottenskena. I avslutande fack även i väggskena. MR monteras direkt från rullen och kapas allteftersom.  

Gips och andra skivmaterial

Det är viktigt att skivmontaget görs i rätt ordning. Detta för att undvika sk tandning.

Skivorna skall monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruva skivan mitt på och fortsätt ut mot sidorna.

Skruvning

Skruv skall väljas med omsorg tagen till valt skivmaterial. Ett hårdare skivmaterial ställer högre krav på skruvarna varför det vanligtvis är bättre att använda skruv med stålgänga och undvika kombiskruv.

Vid skruvning CSP+ är det extra viktigt att beakta skruvlängden. Användning av för lång skruv kan kortsluta regeln och därmed försämra väggens ljudreducerande förmåga.