Dörrar

Infästning av dörrar kan utföras på olika sätt och med olika karmlösningar. Här beskrivs principiella förutsättningar som gäller för väggar med dörrar. Beroende på infästning samt krav på brand- och ljudmässiga egenskaper hänvisas i övrigt till dörrleverantörernas anvisningar.

Skarvning av gips över dörr

Regelstommen bör monteras så att det yttre laget gips kan skarvas en bit in över öppningen. Detta för att undvika sprickbildning i skarvar som annars hamnar i linje med öppningen. Vid användning av en speciellt framtagen skarvplåt, SD, kan man skarva gipsen i linje med dörröppningen, utan att riskera sprickbildning. Detta ger ett mindre spill av gips.

Skarvplåt SD


Skarvplåten SD fästs med dubbelhäftad tejp på regeln, varefter gipsen skruvas in i skarvplåten.

Gipsmontering med SD


S-avstånd 450 mm alt 600 mm.

Gipsmontering utan SD


S-avstånd 450 mm alt 600 mm Reglarna placeras så att skivorna kan skarvas inne över öppningen. Skivorna skall skäras in minst 100 mm från öppningens kant. 

Karmar och karmreglar

Träkarmar kan fästas in på olika sätt. Vilken lösning man ska välja beror bl a på den belastning som dörren utgör på väggkonstruktionen.

Karmregel, vilket är en vanlig stålregel C förstärkt med plywoodskiva, rekommenderas vid normal belastning. Plywoodskivan på karmregeln har som standard längd 2440 mm. Som alternativ kan också, vid normal belastning, stålregel C förstärkt hela vägen med en träregel användas. Vid stor belastning bör förstärkningsregel CF användas.

Stålkarmar

Det finns många olika typer av stålkarmar. Vilken regeltyp som ska användas vid vägganslutningen mot karmen beror på den aktuella karmlösningen. Vid infästning av stålkarm bör förstärkningsregel CF eller annan regeltyp med motsvarande styrka användas.

a Förstärkningsregel CF infäst i golv och tak med CKklammer eller vinkelprofil.

b Öppningsskena UD med förberett urtag för infästning till regel, alternativt skena U viks och infästs till förstärkningsregeln.

c Regel C.

d s-avstånd 450 mm alt 600 mm.

Stålkarm, sektion A-A

 

 

Träkarmar

a Karmregel eller stålregel C förstärkt med träregel eller förstärkningsregel CF. Förstärkningsregel CF fästs i golv och tak med CK-klammer eller vinkelprofil.

b Öppningsskena UD med förberett urtag för infästning till regel, alternativt Skena U viks och fästs till regeln.

c Regel C.

 

d s-avstånd 450 mm alt 600 mm. 

Träkarm, sektion A-A

 

Skjutdörrar

Det kan byggas in skjutdörrar i både enkelväggar och dubbelväggar. Som regel krävs det ett hålrum på minst 100 mm. I den del av väggen där skjutdörren skall passera kan regelverket bestå utav t.ex. sekundärprofil S 25 med ett s-avstånd på 300 mm. Vid dörravslutningen, både inne i väggen och i själva dörröppningen bör en förstärkningsregel CF användas.

Tunga dörrar och undertak

Tunga dörrar utan dörrstängare och tätlister kan vid stängning ge ifrån sig en stötvåg som fortplantar sig som vibrationer i undertaket om inga åtgärder vidtas. Det rekommenderas därför att man utför en avstyvning av regel ovan undertaket. Avstyvningen kan t ex utföras med förstärkningsreglar.

Avstyvning med förstärkningsregel CF eller dylikt utföres på motsatt väggsida av dörrbladet.