Installationer

Väggar med stålstomme ger möjlighet till att fritt dra fram alla typer av installationer, även de mycket platskrävande. För att underlätta dragning av slang och el-rör är vissa produkter försedda med så kallade installationshål.

Stålreglarna C, C+ och CSP+ är försedda med ett installationshål i var ände, men om det krävs mer plats kan hålen i C-reglarna utvidgas eller nya hål tas med lämpligt verktyg.

Med hänsyn till reglarnas stabilitet bör hålbredden inte överstiga 40% av regelbredden. Gäller det större rör eller kanaler kan en ursparing i regelverket göras. Ursparingar ska planeras så att de inte påverkar väggens stabilitet.