Skarvning och håltagning

Skarvning/Boxning av reglar

Samtliga reglar, C, C+, CSP+ och CF kan enkelt skarvas genom boxning.

Regel C, C+ och CSP+ 

Vid skarvning av C, C+ och CSP+, skall den "boxade" delen vara ca 10 % av den totala höjden, dock minst 400 mm.

OBS! Även om CSP+ kan boxas bör detta undvikas då detta ruinerar regelns ljudtekniska egenskaper. CSP+ som boxas måste fixeras med plåtskruv i livet.

 

Europrofil

Förstärkningsregel CF

Vid boxning av förstärkningsreglar, CF, skall den boxade delen vara minst 1000 mm. CF-profilerna fixeras med 8 st montageskruvar, 4 st i vardera änden av den boxade delen. Skruvarna fästes i profilens omvikta kant.

 

Europrofil

Håltagning

Stålreglarna C, C+ och CSP+ är försedda med ett installationshål i var ände, men om det krävs mer plats kan hålen i C-reglarna utvidgas eller nya hål tas med lämpligt verktyg.

Med hänsyn till reglarnas stabilitet bör hålbredden inte överstiga 40% av regelbredden. Gäller det större rör eller kanaler kan en ursparing i regelverket göras. Ursparingar ska planeras så att de inte påverkar väggens stabilitet.