Väggar för påbyggnad

För att åstadkomma förbättrad ljudisolering i befintliga innerväggar kan Europrofil erbjuda olika varianter av profiler och påbyggnadssystem. Såväl tyngre väggkonstruktioner av exempelvis betong eller tegel som lättare gipsväggar kan ibland behöva kompletteras för att tillfredsställa förändrade krav eller behov. Beroende på rådande förutsättningar kan Europrofil erbjuda tre olika alternativ för påbyggnad. Det enklare Påbyggnadssystem S 25 kan vara ett bra alternativ då kraven på ljudförbättring inte är så höga utan där fokus i första hand ligger på en tunn påbyggnad. Vill man upp en nivå i ljudförbättring men ändå behålla en lika tunn konstruktion så föreslår vi i stället Påbyggnadssystem AP+. Vid ännu högre ljudisoleringskrav och där man kan acceptera att väggen bygger lite mer så bör Påbyggnadssystem C istället användas.

Påbyggnadssystem S 25

Systemet monteras dikt an befintlig vägg och består av sekundärprofiler S 25 tillsammans med två lag byggskivor. Profiler och skivor bygger inte mer än 50 mm. Systemet lämpar sig som påbyggnad till alla typer av befintliga innerväggar. I redovisade exempel används 12,5 mm standardgipsskivor

Konstruktionsexempel:

Påbyggnadssystem: S 25/85
Befintlig väggkonstruktion: E C 70/70 202 M70
Befintlig ljudreduktion: 35 dB
Bedömd ljudförbättring: 3 dB
Ljudreduktion på ny vägg: 38 dB 


Påbyggnadssystem AP+

Systemet monteras dikt an befintlig vägg och består av sekundärprofiler AP+ tillsammans med två lag byggskivor. Profiler och skivor bygger inte mer än 50 mm. Systemet lämpar sig som påbyggnad till alla typer av befintliga inner väggar. I redovisade exempel används 12,5 mm standardgips

Konstruktionsexempel

Påbyggnadssystem: AP+
Befintlig väggkonstruktion: E C 70/70 202 M70
Befintlig ljudreduktion: 35 dB
Bedömd ljudförbättring: 5 dB
Ljudreduktion på ny vägg: 40 dB


Påbyggnadssystem C

Till skillnad från Påbyggnadssystem S 25 och AP+ så består Påbyggnadssystem C av en separat regelstomme med reglar från Europrofils standardsortiment tillsammans med två skivlag byggskivor. Systemet används när det finns behov av högre ljudkrav. Regelstommen ska alltid fullsioleras och avståndet mellan påbyggnad och befintlig vägg skall av reduktionsskäl inte understiga 10-15 mm. Påbyggnadsystem C fungerar lika bra i kombination med lätt som tung innervägg. Att utöka regeldimensionen i mån av utrymme är fullt möjligt och systemet kan utan problem användas vid åtgärder på båda sidor av befintlig vägg. I redovisade exempel används 12,5 mm standardgips.

Konstruktionsexempel

Påbyggnadssystem: C
Befintlig väggkonstruktion: Betong 160 mm
Befintlig ljudreduktion: 50 dB
Bedömd ljudförbättring: 8 dB
Ljudreduktion på ny vägg: 58 dB