Rörelser och nedböjningar

Sprickor

Vid anslutning till andra byggnadsdelar är det svårt att undvika sprickbildning i ytbehandlingen.
Sprickorna kan undvikas om man skapar en fog mellan byggnadsdelarna, som fylls med fogmassa.
Har gipsskivorna skurna kanter bör avslutningslist användas.

Rörelsefogar

Föreligger risk för rörelser eller sättningar, måste en fog utföras t ex med elastisk fogmassa, som kan ta upp rörelserna.

Med traditionella stålprofiler kan maximalt 10 mm rörelse tas upp. Fogen ska utföras så att utrymme finns för fogmassans rörelse. Vid rörelser på 10 mm bör fogbredden vara 15 mm.

Rörelsefogar ska bara vara fixerade på två ytor. Man kan använda isoleringstape som glidyta i botten av fogen för att undvika att fogmassan fäster mot bakomvarande stomme.