Teleskopanslutningar

Vid större nedböjningar i bjälklags- och takkonstruktioner ska man använda sig av teleskopkonstruktioner som principskisserna visar nedan.
Vid vägghöjder över 3 m, samt till brandklassificerade väggar, används förstärkningsskena, UF,  eller en teleskopskena, UTS, som anslutning mot tak. I övriga fall kan en traditionell skena med hög kant användas.

Teleskopanslutningen anpassas efter väggens ljud och brandkrav.

Brandklass EI 30, Ljudklass ≤ 44 dB

UF+PT TF eller UT

Europrofil

Brandklass EI 30 Ljudklass 48 dB 

UTS-2 + PT TF

Europrofil

Brandklass EI 60 Ljudklass 48/52 dB

UTS-2 + PT TF

Europrofil

Brandklass EI 60 Ljudklass 55 dB

UTS-2D + PT TF

Europrofil

a Infästning s 400 mm.
b Skena / förstärkningsskena,
med torr fogtätning.
c Teleskopskena med torr
fogtätning: UTS-2, UTSH-2 eller UTS-2D kompletterat med PT TF
d Avslutningslist JL 13.
g 120 mm breda remsor av skivmaterial skruvas mot teleskopskenan.
h Väggen isoleras ända upp till tak.
i Utfyllning med stenull, densitet min
135 kg/m3, ner till min 40 mm under
takskenans flänsar.
j Regelavslutning med aktuellt avstånd
till klacken på teleskopskenan,
dock max 40 mm
k Regelavslutning med aktuellt avstånd
till tak, dock max 40 mm.
l Skivorna skruvas ej högre än
130 mm från tak.
x Max 40 mm.
y Min 20 mm.
z Min 10 mm.