Anslutning mot TRP

Vid anslutningar mot TRP, där det föreligger brand- eller ljudkrav, måste de nedåtvända rillorna i TRP-plåten isoleras med stenullsstavar längs hela väggen och med en bredd på minst 600 mm. Likaså måste en 600 mm bred brandskiva sättas längs hela väggens längd.


De detaljerade principskisserna visar anslutning mot TRP, både tvärs över rillorna och längs med rillorna. Principskisserna visar lösningar på EI 30 - EI 120.

 

Brandklass ≤ EI 30 - EI 60
Ljudklass ≤ 44 dB
 
Montage längs rillor Montage tvärs rillor
Europrofil Europrofil
   
Brandklass ≤ EI 90 - EI 120
Ljudklass ≤ 44 dB
 
Montage längs rillor Montage tvärs rillor
Europrofil Europrofil

 

a De nedåtvända rillorna isoleras med stenullsstavar längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm.
b Längs hela väggens längd monteras en 15 mm tjock brandskiva, typ F, med en bredd av minst 600 mm. Brandskivan skruvas mot TRP.
c Vid brandklass EI 90 och EI 120 skruvas två lager brandskiva, typ F, mot TRP, varav den undre skivan monteras som illustrationen visar, för att täta anslutningen.
Skivorna monteras längs hela väggens längd och med en bredd av minst 600 mm. Ett alternativ till de två brandskivorna är att tre standardgipsskivor, typ A av min 9 kg/m2, monteras.