Väggar med delelement

Väggar med dörrar eller fönster, sk delelement, monterade får ett förändrat ljudreduktionstal. Resultatet beror på väggens ljudklass samt på delelementets andel av den totala väggytan. Tabellen nedan ger en indikation om vilken ljudklass som kan uppnås.

Exempel:

I en 48 dB-vägg skall två 35 dB-dörrar monteras.

Storlek på vägg: 2,5 x 7 m --> 17,5 m2

Storlek på dörr: 1 x 2,1 m --> 2,1 mper dörr --> 4,2 m2 totalt

Andel delelement: 4,2/17,5=0,24=24%

Det resulterande ljudvärdet, 40 dB, kan utläsas ur tabellen: