Väggnycklar

För att förenkla valet av vägg har Europrofil sammanställt vanliga väggtyper fördelat på bostäder, vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor, kontor och hotell/restaurang. 

Väggnyckel 1, Bostäder

Användningsområden                                                                           Klass Brand Ljud Väggrupp
Lägenhetsskiljande vägg.                                                                 C: R'w+C 50-3150  53 dB EI 60 53 7, 15, 22
Lägenhetsskiljande vägg, äldreboende.                                         C: R'w  53 dB EI 60 53 6, 14, 21
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  C: R'w  45 dB EI 60 48 5, 13, 20
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Vägg mellan trapphuskorridor och bostadsrum                           C: R'w  50 dB EI 60 52 6, 14, 21
Lägenhetsskiljande vägg.                                         B: R'w+C 50-3150 57 dB EI 60-90 60 8, 15, 16, 17,
22, 23, 24
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  B: R'w  50 dB EI 60 52 6, 14, 21
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  B: R'w ≥ 45 dB EI 60 48 5, 13, 20
Vägg mellan trapphuskorridor och bostadsrum (extra störningskänsligt fall) B: R'w ≥ 55 dB EI 90 55-60 7, 15, 22
Rumsskiljande vägg inom lägenhet med fler än två rum.           B: R'w  40 dB EI 30 44 4, 12, 19
Rumsskiljande vägg inom lägenhet.                                               C och B: R'w  30 dB EI 30 30 1, 2, 3

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25267, tillämpas som minimikrav och säkerställer att merparten av de boende inte störs.
Ljudklass B enligt SS 25267 motsvarar bättre ljudförhållande än klass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement


Väggnyckel 2, Vårdlokaler

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme  Klass  Brand Ljud Väggrupp
Särskilt höga krav, jourrum, isolerrum,psykologiexpedition. C: R'w ≥ 48 dB  EI 60  48 5, 13, 20
Särskilt höga krav, från korridor.  C: R'w ≥ 40 dB  EI 60  40 11, 18
Särskilt höga krav, jourrum, isolerrum, psykologiexpedition. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Patienters sömn och vila, patientrum, vårdrum.  C: R'w ≥ 44 dB  EI 60  44 4, 12, 19
Patienters sömn och vila, från korridor.  C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Patienters sömn och vila, patientrum, vårdrum. B: R'w  48 dB  EI 60  52 6, 14, 21
Patienters sömn och vila, från korridor.  B: R'w  35 dB  EI 30  40 11, 18
Höga ljudtrycksnivåer, OP-sal, förlossning, smärtsam undersökning, bassängrum, sjukgymnastik, sköljrum, lab. C: R'w  48 dB EI 60  52 6, 14, 21
Höga ljudtrycksnivåer, från korridor.  C: R'w ≥ 30 dB  EI 30  35 1
Höga ljudtrycksnivåer, OP-sal, förlossning, smärtsam undersökning, bassängrum, sjukgymnastik, sköljrum, lab. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Höga ljudtrycksnivåer, från korridor.  B: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Normal sekretess eller vårdarbete, undersökning, behandling, mottagningsrum, konferens/utbildning.  B och C: R'w  44 dB  EI 60 48 5, 13, 20
Normal sekretess eller vårdarbete, från korridor.  B och C: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Kontorsarbete, expedition, kontor.  B och C: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Kontorsarbete, från korridor.  B och C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Samvaro och väntan, dagrum, väntrum, personalrum.  B: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 19
Hygienutrymme eller utrymme för personalens vila, WC, vilrum, duschrum. B och C: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila från korridor.  B och C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Annan hyresgäst eller verksamhet.  C: R'w  48 dB  EI 60 52 6, 14, 21
Annan hyresgäst eller verksamhet. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Gemensamt trapphus/korridor, med annan hyresgäst.  C: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 19
Gemensamt trapphus/korridor, med annan hyresgäst. B: R'w  48 dB  EI 60  52 6, 14, 21

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement


Väggnyckel 3, Undervisningslokaler, gymnasial och högre

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Gemensam undervisning, seminarierum, klassrum, lärosalar, lektionssalar. C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Gemensam undervisning från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Gemensam undervisning, seminarierum, klassrum, lärosalar, lektionssalar. B: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Gemensam undervisning från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper upp till           20 personer, från korridor. C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper upp till 20 personer, från korridor. B: R'w > 40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning i öppna utrymmen, utbildningslandskap. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal, expedition, bibliotek. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, yrkesvägledare, personalrum, konferensrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Hög sekretess, rektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. C: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Hög sekretess från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Hög sekretess, rektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. B: R'w  52 dB EI 60 53 6
Hög sekretess från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B och C: R'w  35 dB EI 60 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement


Väggnyckel 4, Undervisningslokaler, skolor, förskola, fritidshem

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Gemensam undervisning, klassrum, lektionssalar. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Gemensam undervisning från korridor. B och C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist. C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper från korridor. C: R'w ≥ 40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper från korridor. B: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning i grupper i öppna utrymmen, utbildningslandskap. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal, expedition, bibliotek. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, yrkesvägledare, personalrum, konferensrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 60 40 11, 18
Hög sekretess, rektor, studierektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. C: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Hög sekretess från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Hög sekretess, rektor, studierektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. B: R'w  52 dB EI 60 53 6
Hög sekretess från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Lek eller samvaro i förskola, lekrum, snickarrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Lek eller samvaro i förskola från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement


Väggnyckel 5, Kontorslokaler

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Enskilt arbete eller samtal, kontorsrum, expedition. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, mötesrum, samtalsrum, konferensrum, chefsrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Hög sekretess. C: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Hög sekretess, från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 13
Hög sekretess. B: R'w  52 dB EI 60 53 6
Hög sekretess från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Samvaro, pausrum, matsal. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila, från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Annan hyresgäst. C: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Annan hyresgäst. B: R'w  52 dB EI 60 53 6
Gemensamt trapphus, korridor, med annan hyresgäst. C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Gemensamt trapphus, korridor, med annan hyresgäst, från korridor. C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Gemensamt trapphus, korridor, med annan hyresgäst. B: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Gemensamt trapphus, korridor, med annan hyresgäst, från korridor. B: R'w  35 dB EI 60 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement


Väggnyckel 6, Hotell, restaurang

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Gästrum. C: R'w  52 dB EI 60 53 6
Gästrum, från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Gästrum. B: R'w  56 dB EI 60 60 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24
Gästrum, från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Samvaro, matsal, reception, foajé, lobby, lounge. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Enskilt arbete eller samtal, expedition, kontorsrum. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal, från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, mötesrum, mindre konferensrum, chefsrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet, från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila, från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement