Väggnyckel 1, Bostäder

Användningsområden                                                                           Klass Brand Ljud Väggrupp
Lägenhetsskiljande vägg.                                                                 C: R'w+C 50-3150  53 dB EI 60 53 7, 15, 22
Lägenhetsskiljande vägg, äldreboende.                                         C: R'w  53 dB EI 60 53 6, 14, 21
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  C: R'w  45 dB EI 60 48 5, 13, 20
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Vägg mellan trapphuskorridor och bostadsrum                           C: R'w  50 dB EI 60 52 6, 14, 21
Lägenhetsskiljande vägg.                                         B: R'w+C 50-3150 57 dB EI 60-90 60 8, 15, 16, 17,
22, 23, 24
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  B: R'w  50 dB EI 60 52 6, 14, 21
Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum  B: R'w ≥ 45 dB EI 60 48 5, 13, 20
Vägg mellan trapphuskorridor och bostadsrum (extra störningskänsligt fall) B: R'w ≥ 55 dB EI 90 55-60 7, 15, 22
Rumsskiljande vägg inom lägenhet med fler än två rum.           B: R'w  40 dB EI 30 44 4, 12, 19
Rumsskiljande vägg inom lägenhet.                                               C och B: R'w  30 dB EI 30 30 1, 2, 3

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25267, tillämpas som minimikrav och säkerställer att merparten av de boende inte störs.
Ljudklass B enligt SS 25267 motsvarar bättre ljudförhållande än klass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement