Väggnyckel 2, Vårdlokaler

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme  Klass  Brand Ljud Väggrupp
Särskilt höga krav, jourrum, isolerrum,psykologiexpedition. C: R'w ≥ 48 dB  EI 60  48 5, 13, 20
Särskilt höga krav, från korridor.  C: R'w ≥ 40 dB  EI 60  40 11, 18
Särskilt höga krav, jourrum, isolerrum, psykologiexpedition. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Patienters sömn och vila, patientrum, vårdrum.  C: R'w ≥ 44 dB  EI 60  44 4, 12, 19
Patienters sömn och vila, från korridor.  C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Patienters sömn och vila, patientrum, vårdrum. B: R'w  48 dB  EI 60  52 6, 14, 21
Patienters sömn och vila, från korridor.  B: R'w  35 dB  EI 30  40 11, 18
Höga ljudtrycksnivåer, OP-sal, förlossning, smärtsam undersökning, bassängrum, sjukgymnastik, sköljrum, lab. C: R'w  48 dB EI 60  52 6, 14, 21
Höga ljudtrycksnivåer, från korridor.  C: R'w ≥ 30 dB  EI 30  35 1
Höga ljudtrycksnivåer, OP-sal, förlossning, smärtsam undersökning, bassängrum, sjukgymnastik, sköljrum, lab. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Höga ljudtrycksnivåer, från korridor.  B: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Normal sekretess eller vårdarbete, undersökning, behandling, mottagningsrum, konferens/utbildning.  B och C: R'w  44 dB  EI 60 48 5, 13, 20
Normal sekretess eller vårdarbete, från korridor.  B och C: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Kontorsarbete, expedition, kontor.  B och C: R'w  35 dB  EI 60  40 11, 18
Kontorsarbete, från korridor.  B och C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Samvaro och väntan, dagrum, väntrum, personalrum.  B: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 19
Hygienutrymme eller utrymme för personalens vila, WC, vilrum, duschrum. B och C: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila från korridor.  B och C: R'w  30 dB  EI 30  35 1
Annan hyresgäst eller verksamhet.  C: R'w  48 dB  EI 60 52 6, 14, 21
Annan hyresgäst eller verksamhet. B: R'w  52 dB  EI 60  53 6
Gemensamt trapphus/korridor, med annan hyresgäst.  C: R'w  44 dB  EI 60  48 4, 12, 19
Gemensamt trapphus/korridor, med annan hyresgäst. B: R'w  48 dB  EI 60  52 6, 14, 21

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement