Väggnyckel 4, Undervisningslokaler, skolor, förskola, fritidshem

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Gemensam undervisning, klassrum, lektionssalar. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Gemensam undervisning från korridor. B och C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist. C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper från korridor. C: R'w ≥ 40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Undervisning eller elevarbete i mindre grupper från korridor. B: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Undervisning i grupper i öppna utrymmen, utbildningslandskap. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal, expedition, bibliotek. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, yrkesvägledare, personalrum, konferensrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 60 40 11, 18
Hög sekretess, rektor, studierektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. C: R'w  48 dB EI 60 52 6, 14, 21
Hög sekretess från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Hög sekretess, rektor, studierektor, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård. B: R'w  52 dB EI 60 53 6
Hög sekretess från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Lek eller samvaro i förskola, lekrum, snickarrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Lek eller samvaro i förskola från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement