Väggnyckel 6, Hotell, restaurang

Typ av utrymme Lägsta vägda reduktionstal till utrymme Klass Brand Ljud Väggrupp
Gästrum. C: R'w  52 dB EI 60 53 6
Gästrum, från korridor. C: R'w  40 dB EI 60 44 4, 12, 19
Gästrum. B: R'w  56 dB EI 60 60 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24
Gästrum, från korridor. B: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Samvaro, matsal, reception, foajé, lobby, lounge. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Enskilt arbete eller samtal, expedition, kontorsrum. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Enskilt arbete eller samtal, från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Måttlig sekretess eller avskildhet, mötesrum, mindre konferensrum, chefsrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Måttlig sekretess eller avskildhet, från korridor. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18
Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum. B och C: R'w  44 dB EI 60 48 5, 13, 20
Hygienutrymme eller utrymme för vila, från korridor. B och C: R'w  30 dB EI 30 35 1
Dock mellan hygienutrymmen. B och C: R'w  35 dB EI 30 40 11, 18

 

Anm.
Ljudklass C enligt SS 25268 är allmänt råd i BBR.
Ljudklass B enligt SS 25268 motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och delelementets ljudklass, samt av den totala väggytan, se Väggar med delelement