Väggtypsöversikt C+

Väggtypsöversikt C+
Väggar med enkel- och dubbelstomme, EI 30 - EI 90

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
Vägg-
grupp
EI 30 40 dB E C+ 70/70 101 M45 4300 3600 95   45 UT-4  A 11
EI 30 40 dB E C+ 95/95 101 M45 5600 5000 120 45 UT-4  A 11
EI 30 40 dB E C+ 120/120 101 M45 7000 6000 145   45 UT-4  A 11
EI 60  40 dB E C+ 70/70 202 M0 4600 4000 120 - UT-4  A 11
EI 60 44 dB E C+ 95/95 202 MR 6600 6100 145 MR UT-4  A 12
EI 60 44 dB E C+ 120/120 202 M0 7000 6400 170 - UT-4 A 12
EI 60 48 dB E C+ 70/70 202 M45 4600 4000 120 45 UT-4  A 13
EI 60 48 dB E C+ 95/95 202 M45 6600 6100 145 45 UT-4  A 13
EI 60 48 dB E C+ 120/120 202 M45 7000 6400 170 45 UT-4  A 13
EI 60 52 dB E C+ 95/95 202 M95 6600 6100 145 95 UT-4 A 14
EI 60 52 dB E C+ 120/120 202 M95 7000 6400 170 95 UT-4 A 14
EI 60 60 dB
(53 dB)(1
D C+ 70/70 202 M140 3400 3000 min 200(2    140 UEP+
fog
A 15
EI 60 65 dB
(57 dB)(1
D C+ 95/95 202 M190 4600 3700 min 280(3    190 UEP+
fog
A 16
EI 90 65 dB
(61 dB)(1
D C+ 70/70 303 M140 3600 3200 min 225(2     140 UEP+
fog
A 17
EI 90  65 dB 
(61 dB)(1
D C+ 95/95 303 M140 4800 3900 min 275(2  140 UEP+
fog
A 17
(1 - Ljudvärde inom parentes avser R'w+C50-3150 
(2 - Min 10 mm stomavstånd
(3 - Min 40 mm stomavstånd

Anm.
Ljudklassen gäller för s 450. Vid s 600 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för s 450 kan normalt användas.