Väggrupp 11

Brandklass EI 30

Ljudklass R'w 40 db

Enkelstomme C+

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 30 40 dB E C+ 70/70 101 M45 4300 3600 95   45 UT-4  A
EI 30 40 dB E C+ 95/95 101 M45 5600 5000 120 45 UT-4  A
EI 30 40 dB E C+ 120/120 101 M45 7000 6000 145   45 UT-4  A
EI 60  40 dB E C+ 70/70 202 M0 4600 4000 120 - UT-4  A

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

11:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

11:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 600 mm.

Mot golv

11:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Betong ≥ 100 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

11:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva med min 10 mm slits.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot tak med tung
konstruktion 

11:5

a) Betong ≥ 100 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

11:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

11:7

a) Betong ≥ 100 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

11:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med lätt
konstruktion

11:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

11:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

11:11

a) Betong, bredd ≥ 120 mm / väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

11:12

a) Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.