Väggrupp 12

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 44 db

Enkelstomme C+

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 44 dB E C+ 95/95 202 MR 6600 6100 145 MR UT-4  A
EI 60 44 dB E C+ 120/120 202 M0 7000 6400 170 - UT-4 A

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

12:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

12:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 600 mm.

Mot golv

12:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Golv, betong ≥ 120 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

12:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm. Alternativt kan 2 x 13 mm gipsskiva utan slits användas i tak. I detta fall krävs ej 45 mm mineralull.

Mot tak med tung
konstruktion 

12:5

a) Tak, betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

12:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

12:7

a) Mellanvägg, betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

12:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med lätt
konstruktion

12:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

12:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

12:11

a) Betong, bredd ≥ 120 mm / väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

12:12

a) Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.