Väggrupp 16

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 65 db

Dubbelstomme C+

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 65 dB
(57 dB)(1
D C+ 95/95 202 M190 4600 3700 min 280(3    190 UEP+
fog
A
(1 - Ljudvärde inom parentes avser R'w+C50-3150 
(3 - Min 40 mm stomavstånd

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

16:1

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

16:2

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Mot golv

16:3

a) Mellanrum ≥ 40 mm.
b) Fog ≥ 20 mm, med mineralull.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Betong ≥ 150 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

16:4

a) Betong ≥ 150 mm.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Mineralull ≥ 45 mm.
e) 2 x 13 mm gipsskiva.

Mot tak med tung
konstruktion 

16:5

a) Betong ≥ 250 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

16:6

a) Anslutande vägg i min samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Mineralull ≥ 2 x 95 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Hörnregel.

Mot innervägg med lätt konstruktion

16:7

a) Anslutande vägg i minst samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Mineralull ≥ 2 x 95 mm.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot vägg med tung konstruktion

16:8

a) Mellanvägg, betong ≥ 150 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Fog ≥ 20 mm, med mineralull.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

16:9

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Hörnregel.
e) Värmeisolering.
f) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.

Mot yttervägg med lätt konstruktion

16:10

a) 2 x 13 mm gipsskiva. b) Ångspärr. c) Ljudtätning, torr fogtätning. d) Hörnregel. e) Värmeisolering. f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

16:11

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr.
c) Värmeisolering.
d) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot/förbi pelare/balk

16:12

a) Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.