Väggrupp 17

Brandklass EI 90

Ljudklass R'w 65 db

Dubbelstomme C+

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 90 65 dB
(61 dB)(1
D C+ 70/70 303 M140 3600 3200 min 225(2     140 UEP+
fog
A
EI 90  65 dB
(61 dB)(1 
D C+ 95/95 303 M140 4800 3900 min 275(2  140 UEP+
fog
A

(1 - Ljudvärde inom parentes avser R'w+C50-3150 
(2 - Min 10 mm stomavstånd

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

17:1

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

17:2

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Mot golv

17:3

a) Mellanrum ≥ 40 mm.
b) Fog ≥ 20 mm, med mineralull. Inte nödvändigt vid betong ≥ 250 mm.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Betong ≥ 150 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

17:4

a) Betong ≥ 150 mm.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Mineralull ≥ 45 mm.
e) 2 x 13 mm gipsskiva.

Mot innervägg med lätt konstruktion

17:5

a) Anslutande vägg i min samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Mineralull ≥ 2 x 70 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Hörnregel.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

17:6

a) Anslutande vägg i minst samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Mineralull ≥ 2 x 70 mm.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot vägg med tung konstruktion

17:7

a) Mellanvägg, betong ≥ 150 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Fog ≥ 20 mm, med mineralull.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

17:8

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s400.
e) Värmeisolering.
f) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.

Ovanstående konstruktion bör undvikas vid yttervägg p g a begränsad möjlighet att placera ångspärren på ett lämpligt sätt.

Mot yttervägg med installationsskikt

17:9

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr.
c) Värmeisolering.
d) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

17:10

a) Betong, bredd ≥ 250 mm / väggtjocklek.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

17:11

a) Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

17:12

a) Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.