Väggrupp 1

Brandklass EI 30

Ljudklass R'w 30-35 db

Enkelstomme

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 30 30 dB E C 45/45 101 M0 2700 2400 70   - UEP A
EI 30 30 dB  E C 70/70 101 M0 4300 3600 95 - UEP A
EI 30  30 dB  E C 95/95 101 M0 5600 5000 120 UEP A
EI 30  30 dB  E C 120/120 101 M0 7000 6000 145 UEP A
EI 30 35 dB E C 45/45 101 M45 2700 2400 70 45 UEP  A
EI 30  35 dB E C 70/70 101 M45 4300 3600 95 45 UEP A
EI 30  35 dB  E C 95/95 101 M45 5600 5000 120 45 UEP A
EI 30  35 dB  E C 120/120 101 M45 7000 6000 145 45 UEP A

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB.

 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

1:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

1:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) ≤ 600 mm.

Mot golv

1:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Golv, betong ≥ 60 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

1:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) ≥ Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot tak med tung
konstruktion 

1:5

a) Tak, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

1:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot vägg med tung
konstruktion

1:7

a) Betongvägg, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg
med påsalningsvägg

1:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
e) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med
lätt konstruktion

1:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med
installationsskikt

1:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

1:11

a) Betong ≥ väggtjocklek.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

1:12

a) Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.