Väggrupp 10

 

 

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 30-35 db

Schaktväggar

 

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 30 dB E C 45/45 F200 M0 2500 2000 70      - U F
EI 60 35 dB E C 45/45 F200 M45 2500 2000 70 45 UEP F
EI 60 30 dB E C 70/70 F200 M0 3400 3000 100 - U F
EI 60 35 dB E C 70/70 F200 M45 3400 3000 100 45 UEP F

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

10:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

10:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 600 mm.

Mot golv

10:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Golv, betong ≥ 120 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

10:4

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot tak med tung
konstruktion 

10:5

a) Tak, betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

10:6

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

10:7

a) Mellanvägg, betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.