Väggrupp 2

Brandklass EI 30

Ljudklass R'w 30-35 db

Enkelstomme

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 30 dB E C 45/45 F101 M0 2700 2400 75    - UEP F
EI 60  30 dB E C 70/70 F101 M0 4300 3600 100 - UEP F
EI 60  30 dB E C 95/95 F101 M0 5600 5000 125 - UEP F
EI 60  30 dB E C 120/120 F101 M0 7000 6000 150 - UEP F
EI 60 35 dB E C 45/45 F101 M45 2700 2400 75      45 UEP F
EI 60  35 dB E C 70/70 F101 M45 4300 3600 100 45 UEP F
EI 60  35 dB E C 95/95 F101 M45 5600 5000 125 45 UEP F
EI 60  35 dB E C 120/120 F101 M45 7000 6000 150 45 UEP F

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB.

 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

2:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

2:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) ≤ 600 mm.

Mot golv

2:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Golv, betong ≥ 60 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

2:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) ≥ Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot tak med tung
konstruktion 

2:5

a) Tak, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

2:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot vägg med tung
konstruktion

2:7

a) Betongvägg, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg
med påsalningsvägg

2:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
e) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med
lätt konstruktion

2:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med
installationsskikt

2:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

2:11

a) Betong ≥ väggtjocklek.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

2:12

a) Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.