Väggrupp 3

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 35 db

Enkelstomme

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60  35 dB E C 45/45 202 M0 3400 2700 95 - UEP A
EI 60  35 dB E C 70/70 202 M0 4600 4000 120 - UEP A

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

Hörn, utvändigt/invändigt

3:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

3:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Avstånd ≤ 600 mm.

Mot golv

3:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Golv, betong ≥ 60 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

3:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.

Mot tak med tung
konstruktion 

3:5

a) Tak, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

3:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
d) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.

Mot vägg med tung
konstruktion

3:7

a) Innervägg, betong ≥ 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg
med påsalningsvägg

3:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med
lätt konstruktion

3:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med
installationsskikt

3:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

3:11

a) Betong ≥ väggtjocklek.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

3:12

a) Hålrum i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm.
c) Infästning s 400 mm.