Väggrupp 4

 

 

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 40-44 db

Enkelstomme

 

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 40 dB E C 45/45 202 M45 3400 2700 95   45 UT-4 A
EI 60  40 dB E C 95/95 202 M0 6600 6100 145   0  UT-4 A
EI 60 44 dB E C 70/70 202 M45 4600 4000 120 45  UT-4 A
EI 60  44 dB  E C 120/120 202 M0 7000 6400 170 - UT-4 A
EI 60  44 dB  E C 160/160 202 M0 7000 7000 210 - UEP+
fog
A

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

4:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

4:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 600 mm.

Mot golv

4:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Golv, 40 dB vägg - betong ≥ 100 mm. 44 dB vägg - betong ≥ 120 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

4:4

a) 40 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva utan slits. 44 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot tak med tung
konstruktion 

4:5

a) Tak, 40 dB vägg - betong ≥ 100 mm. 44 dB vägg - betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

4:6

Anslutning för 40 dB vägg
a) 1 x 13 mm gipsskiva.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.

Mot innervägg med lätt 
konstruktion

4:7

Anslutning för 44 dB vägg
a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung
konstruktion

4:8

a) Mellanvägg, 40 dB vägg - betong ≥ 100 mm. 44 dB vägg - betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

4:9

a) 40 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva utan slits. 44 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits. b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med lätt konstruktion

4:10

a) 40 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva utan slits. 44 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

4:11

a) 40 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva utan slits. 44 dB vägg - 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 13 mm gipsskiva utan slits.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot/förbi pelare/balk

4:12

a) Hålrum i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.