Väggrupp 6

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 53 db

Saxad stomme

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 53 dB Z C 95/70 202 M95 3400 3000 145    95 UT-4 A
EI 60  53 dB  Z C 120/95 202 M120 4600 3700 170 120 UT-4 A

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

6:1

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 600 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

6:2

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s300.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Mot golv

6:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Fog ≥ 20 mm, med mineralull. Inte nödvändig vid betong ≥ 160 mm.
d) Golv, betong ≥ 90 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

6:4

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Slits ≥ 10 mm, också sekundärprofiler slitsas.
e) Infästning s 400 mm.
f) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot tak med tung
konstruktion 

6:5

a) Tak, betong ≥ 160 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

6:6

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
f) Avstånd ≥ 25 mm, utfyllt med mineralull.

Mot vägg med tung konstruktion

6:7

a) Betong ≥ 90 mm.
b) Fog ≥ 20 mm, med mineralull. Inte nödvändigt vid betong ≥ 160 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

6:8

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.
f) Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
g) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisolering vid yttervägg.

Mot yttervägg med lätt
konstruktion

6:9

a) 1 x 13 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr.
c) Hörnregel.
d) Vid 2 x 13 mm gipsskiva behöver reglar inte placeras i väggens förlängning.
e) Ljudtätning, torr fogtätning.
f) Värmeisolering.
g) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

6:10

a) 1 x 13 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva. Vid 2 x 13 mm gipsskiva behöver reglar inte placeras i väggens förlängning.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s400.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva

Mot pelare/balk

6:11

a) Betong ≥ väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

6:12

a) Hålrum ≥ 20 mm, utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.