Väggrupp 8

Brandklass EI 90

Ljudklass R'w 65 db

Dubbelstomme

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 90 65 dB
(61 dB)(1
D C 70/70 303  M140 3600 3200 min 225(2 140 UEP+
fog
A

(1 - Ljudvärde inom parentes avser R'w+C50-3150 
(2 - Min 10 mm stomavstånd

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

8:1

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

8:2

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Avstånd ≤ 300 mm.

Mot golv

8:3

a) Mellanrum ≥ 10 mm.
b) Fog ≥ 20 mm, med mineralull.
c) Infästning s 400 mm.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Betong ≥ 150 mm.

Mot tak/undertak med
tung konstruktion

8:4

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Betong ≥ 150 mm.
d) Mineralull ≥ 45 mm.
e) 2 x 13 mm gipsskiva.

Mot innervägg med lätt
konstruktion 

8:5

a) Anslutande vägg i min samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Mineralull ≥ 2 x 70 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Hörnregel.
Ovanstående lösning rekommenderas inte beroende på svårigheten att skruva gipsen mot hörnregeln.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

8:6

a) Anslutande vägg i min samma ljudmässiga kvalitet som väggen.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Mineralull ≥ 2 x 70 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

8:7

a) Mellanvägg, betong ≥ 150 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.
d) Fog ≥ 20 mm, med mineralull.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

8:8

a) Påsalning med 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.
g) Betong ≥ 150 mm.
Ovanstående konstruktion bör undvikas vid yttervägg p g a begränsad möjlighet att placera ångspärren på ett lämpligt sätt.

Mot yttervägg med installationsskikt

8:9

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr.
c) Värmeisolering.
d) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

8:10

a) Betong, bredd ≥ 250 mm / väggtjocklek.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

8:11

a) Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot/förbi pelare/balk

8:12

a) Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.