Väggrupp 9

Brandklass EI 30

Ljudklass R'w 30-35 db

Schaktväggar

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 30 30 dB E C 45/45 200 M0 2500 2000 70 - U A
EI 30 35 dB E C 45/45 200 M45 2500 2000 70 45 UEP A
EI 30 30 dB E C 70/70 200 M0 3400 3000 95 - U A
EI 30 35 dB E C 70/70 200 M45 3400 3000 95 45 UEP A

Anmärkning, ljud: Används förstärkningsprofiler kan resultatet minskas med 1-4 dB. 

 

 

 

Hörn, invändigt

9:1

a) Hörnregel.
b) Avstånd ≥ 600 mm.

Hörn, utvändigt 

9:2

a) Hörnskydd.
b) Avstånd ≥ 600 mm.

Mot golv

9:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Golv, betong ≥ 60 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

9:4

a) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
b) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
c) 1 x 13 mm gipsskiva.
d) Infästning s 400 mm.
e) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot tak med tung
konstruktion 

9:5

a) Tak, betong ≥ min 60 mm.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.

Mot pelare/balk

9:6

a) Betong, bredd ≥ 60 mm / väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, min 4 mm EP-duk. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.

Mot/förbi pelare/balk

9:7

a) Hålrum i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Ljudtätning, EP-duk ≥ 4 mm. Inte nödvändigt vid krav < 30 dB.
c) Infästning s 400 mm.