Väggtypsöversikt C

Väggar med enkel- eller dubbelstomme, EI 30 - EI 90​

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
Vägg-
grupp
EI 30 30 dB E C 45/45 101 M0 2700 2400 70   - UEP A 1
EI 30 30 dB  E C 70/70 101 M0 4300 3600 95 - UEP A 1
EI 30  30 dB  E C 95/95 101 M0 5600 5000 120 UEP A 1
EI 30  30 dB  E C 120/120 101 M0 7000 6000 145 UEP A 1
EI 30 35 dB E C 45/45 101 M45 2700 2400 70 45 UEP  A 1
EI 30  35 dB E C 70/70 101 M45 4300 3600 95 45 UEP A 1
EI 30  35 dB  E C 95/95 101 M45 5600 5000 120 45 UEP A 1
EI 30  35 dB  E C 120/120 101 M45 7000 6000 145 45 UEP A 1
EI 60 30 dB E C 45/45 F101 M0 2700 2400 75    - UEP F 2
EI 60  30 dB E C 70/70 F101 M0 4300 3600 100 - UEP F 2
EI 60  30 dB E C 95/95 F101 M0 5600 5000 125 - UEP F 2
EI 60  30 dB E C 120/120 F101 M0 7000 6000 150 - UEP F 2
EI 60 35 dB E C 45/45 F101 M45 2700 2400 75      45 UEP F 2
EI 60  35 dB E C 70/70 F101 M45 4300 3600 100 45 UEP F 2
EI 60  35 dB E C 95/95 F101 M45 5600 5000 125 45 UEP F 2
EI 60  35 dB E C 120/120 F101 M45 7000 6000 150 45 UEP F 2
EI 60  35 dB E C 45/45 202 M0 3400 2700 95 - UEP A 3
EI 60  35 dB E C 70/70 202 M0 4600 4000 120 - UEP A 3
EI 60 40 dB E C 45/45 202 M45 3400 2700 95   45 UT-4 A 4
EI 60  40 dB E C 95/95 202 M0 6600 6100 145   0  UT-4 A 4
EI 60 44 dB E C 70/70 202 M45 4600 4000 120 45  UT-4 A 4
EI 60  44 dB  E C 120/120 202 M0 7000 6400 170 - UT-4 A 4
EI 60  44 dB  E C 160/160 202 M0 7000 7000 210 - UEP+
fog
A 4
EI 60 48 dB E C 95/95 202 M45 6600 6100 145 45 UT-4 A 5
EI 60  48 dB E C 120/120 202 M45 7000 6400 170 45 UT-4 A 5
EI 60  48 dB  E C 160/160 202 M45 7000 7000 210 45 UEP+
fog
A 5
EI 60 53 dB Z C 95/70 202 M95 3400 3000 145    95 UT-4 A 6
EI 60  53 dB  Z C 120/95 202 M120 4600 3700 170 120 UT-4 A 6
EI 60 60 dB
(53 dB)(1
D C 70/70 202 M140 3400 3000 min 200(2 140 UEP+
fog
A 7
EI 90 65 dB
(61 dB)(1
D C 70/70 303  M140 3600 3200 min 225(2 140 UEP+
fog
A 8
EI 30 30 dB E C 45/45 200 M0 2500 2000 70 - U A 9
EI 30 35 dB E C 45/45 200 M45 2500 2000 70 45 UEP A 9
EI 30 30 dB E C 70/70 200 M0 3400 3000 95 - U A 9
EI 30 35 dB E C 70/70 200 M45 3400 3000 95 45 UEP A 9
EI 60 30 dB E C 45/45 F200 M0 2500 2000 70      - U F 10
EI 60 35 dB E C 45/45 F200 M45 2500 2000 70 45 UEP F 10
EI 60 30 dB E C 70/70 F200 M0 3400 3000 100 - U F 10
EI 60 35 dB E C 70/70 F200 M45 3400 3000 100 45 UEP F 10
(1 - Ljudvärde inom parentes avser R'w+C50-3150 
(2 - Min 10 mm stomavstånd
Anm.
Ljudklassen gäller för s 450. Vid s 600 förändras ljudreduktionen marginellt. Värdet för s 450 kan normalt användas.