Väggrupp 18

 

 

Brandklass EI 30

Ljudklass R'w 40 dB

Enkelstomme CSP+

 

 

 

 

 

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 30 40 dB E CSP+ 70/70 101 M45 4400 3700 95     45 UT-4 A
EI 30 40 dB E CSP+ 95/95 101 M45 5800 5200 120 45 UT-4 A
EI 30 40 dB E CSP+ 120/120 101 M45 8000 6300 145    45  UT-4 A
EI 60 40 dB E CSP+ 70/70 202 M0 4700 4100 120  - UT-4 A

 

 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

18:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

18:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≥ 600 mm.

Mot golv

18:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Betong ≥ 100 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

18:4

a) 1 x 13 mm gipsskiva med min 10 mm slits.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med tung konstruktion

18:5

a) Betong ≥ 100 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

18:6

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

18:7

a) Betong ≥ 100 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

18:8

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm. b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion. c) Ljudtätning, torr fogtätning. d) Infästning s 400 mm. e) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen. f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med lätt konstruktion

18:9

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

18:10

a) 1 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

18:11

a) Betong, bredd ≥ 120 mm / väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

18:12

a) Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

undefined