Väggrupp 20

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 48 dB

Enkelstomme CSP+

 

<

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 48 dB E CSP+ 70/70 202 M45 4700 4100 120     45 UT-4 A
EI 60 48 dB E CSP+ 95/95 202 M45 6800 6300 145 45 UT-4 A
EI 60 48 dB E CSP+ 120/120 202 M45 8000 6700 170 45 UT-4 A

 

 

 

 

 

Hörn, utvändigt/invändigt

20:1

a) Hörnskydd.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Hörn, utvändigt/invändigt

20:2

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≥ 600 mm.

Mot golv

20:3

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Betong ≥ 120 mm.

Mot tak/undertak med
lätt konstruktion

20:4

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot tak med tung konstruktion

20:5

a) Betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med
lätt konstruktion

20:6

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm i två fack.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot vägg med tung konstruktion

20:7

a) Betong ≥ 120 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

20:8

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.
f) Värmeisolering.

Mot yttervägg med lätt konstruktion

20:9

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

20:10

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

20:11

a) Betong, bredd ≥ 120 mm / väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

20:12

a) Hålrum ≥ 20 mm, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.