Väggrupp 21

Brandklass EI 60

Ljudklass R'w 52 dB

Enkelstomme CSP+

 

Brand-
klass
Ljudklass
R'w
Väggtyp Max höjd
s450
Max höjd
s600
Vägg-
tjocklek
Bild Isolering Sken-
typ
Skiv-
typ
EI 60 52 dB E CSP+ 70/70 202 M70 4700 4100 120     70 UT-4 A
EI 60 52 dB E CSP+ 95/95 202 M70 6800 6300 145 70 UT-4 A
EI 60 52 dB E CSP+ 120/120 202 M70 8000 6700 170 70  UT-4 A

Hörn, utvändigt/invändigt

21:1

a) Hörnskydd.
b) Hörnregel.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Avstånd ≥ 600 mm.

Mot golv

21:2

a) Infästning s 400 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Fog ≥ 20 mm, men mineralull. Inte nödvändigt vid betong ≥ 160 mm.
d) Betong ≥ 90 mm.

Mot tak/undertak med lätt konstruktion

21:3

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
c) Ångspärr vid yttertakskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.

Mot tak med tung
konstruktion

21:4

a) Betong ≥ 160 mm.
b) Ljudtätning, torr fogtätning.
c) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg med lätt konstruktion

21:5

a) 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Mineralull ≥ 95 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
f) Avstånd ≥ 25 mm avstånd, utfyllt med mineralull.

Mot vägg med tung
konstruktion

21:6

a) Betong ≥ 90 mm.
b) Fog ≥ 20 mm, med mineralull. Inte nödvändigt vid betong ≥ 160 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.

Mot innervägg/yttervägg
med påsalningsvägg

21:7

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm.
b) Värmeisolering.
c) Ångspärr vid ytterväggskonstruktion.
d) Ljudtätning, torr fogtätning.
e) Infästning s 400 mm.
f) Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
g) Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.

Mot yttervägg med lätt konstruktion

21:8

a) 1 x 13 mm alt 2 x 13 mm gipsskiva.
b) Ångspärr.
c) Hörnregel.
d) Vid 2 x 13 mm gipsskiva behöver reglar inte placeras i väggens förlängning.
e) Ljudtätning, torr fogtätning.
f) Värmeisolering.
g) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

21:9

a) 2 x 13 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm. Slits gäller också skenor vid tak och golv.
b) Ångspärr.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.
d) Infästning s 400 mm.
e) Värmeisolering.
f) Vindskydd, utvändig skiva.

Mot pelare/balk

21:10

a) Betong ≥ väggtjocklek.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.

Mot/förbi pelare/balk

21:11

a) Hålrum ≥ 20 mm, i förekommande fall utfyllt med mineralull.
b) Infästning s 400 mm.
c) Ljudtätning, torr fogtätning.