WallClick

 

 

WallClick är ett patenterat system utvecklat för att förenkla och effektivisera montaget av stålregelstomme för innervägg eller fribärande undertak. Den patenterade låsmekanismen är instansad i skenans flänsar med 150 mm mellanrum vilket gör det snabbt och enkelt att montera reglarna på de vanligaste regelavstånden; 300, 450, och 600 mm. Detta dessutom helt utan behov av verktyg.

Tack vare den optimerade designen på låsen kan knutpunkten mellan skena och regel absorbera krafter från påtryckningar av skruvar och krafter i sidled i låst i läge vilketminimerar risken för s.k. ”tandning” av gipsskivorna. Dock blir regeln inte låst i höjdled vilket ger en större flexibilitet i val av längd på regeln.

Använd som väggskena i fribärande undertak ger Wallclick ett snabbt, effektivt och stabilt resultat. Låsfunktionen i skenan tar bort behovet att avstyva regelverket vilket normalt måste göras. Fribärande undertak med WallClick är speciellt lämpade för t.ex. korridorer och badrum där det ofta finns installationer som ska döljas. Installationer som ofta är i vägen för nedpendlade undertak.

 

Flexibilitet:

 • Skenorna har ett modulsystem av 150 mm
 • WallClick skenor möjliggör montering av både 900 mm och 1200 mm gipsskivor
 • WallClick skenor passar till samtliga Europrofils lätta innerväggsreglar
 • Kan med fördel användas till fribärande undertak

Ergonomi:

 • WallClick tillåter arbetarna att installera i en upprätt position med en minimal mängd av knäböjande, bockning, eller ansträngande arbete ovan huvudhöjd. Detta minskar kroppens stress från repetitivt arbete och leder därför till fördelar ur hälso- och säkerhetssynpunkt med mindre slitage och belastning på knä, leder och rygg.

Montage:

 • Den strukturella stabiliteten i systemet minskar risker, eftersom lösa element inte längre kan falla och skada arbetarna på plats.
 • Snabbare och enklare montage. Egna studier har visat att en tidsbesparing på 60-70 %, trots minskad ansträngning, är fullt möjlig.

 

Montering

 1. Tak- och golvskena monteras i lod med varandra med oklippt ände åt det håll regelmontaget skall påbörjas.
 2. Montera första regeln mot anslutande byggnadsdel med lämpligt fästdon.
 3. Fortsätt därefter regelmontaget genom att ”klicka in” reglarna på önskat s-avstånd
 4. Avslutande regel fästs i anslutande byggnadsdel. Regeln kan också skruvas i topp- och bottenskena i de fall väggen fortsätter efter en hörndetalj.
 5. Stommen är redo för skivmontage!