Fribärande undertak med WallClick

Fribärande undertak med WallClick

Med ett minimum av material kan man med den denna typ av undertak skapa en installationsöppen konstruktion. Till detta tak används vanliga reglar i godstjocklek 0,5 mm eller förstärkningsreglar med 1,2 mm godstjocklek.

EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!EJ UPPDATERAT!!

 

 

Montering av stomme

Skenor monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Dessa profiler skall vara av samma typ och i samma dimension som reglarna. Skenornas underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till tjockleken på beklädnaden. Skenorna skruvas, spikas eller skjuts fast max var 600 mm. Fästpunkterna skall placeras där om möjligt reglarna kommer att gå in i skenan. Mot uppreglad vägg fästs skenan med skruvar mot väggens reglar.

OBS!

Skenans fästen mot väggen måste dimensioneras så att de har bärkraft nog för att bära undertaket och eventuell gångbro eller liknande. Reglarna i hela längder läggs upp i undertakets fästriktning med max s-avstånd på 600 mm, och fästes mot väggskenans övre och nedre fläns med en skruv.

 

 

OBS!

Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan reglarna, t ex max 300 mm vid längsmontage av enbart ett lag skivor.
På reglarnas översida fäster man bandstål eller liknande med hjälp av skruvar. Detta för att hindra reglarna från att kantra. Uppstyvningen placeras så tätt att man får nödvändig styvhet, t.ex. s 2000 mm. Används WallClick-skenan (UW) behövs ingen stabilisering på reglarnas översida.

Spännvidd

Tabellen ger en vägledning om tillåten spännvidd för olika profiler. Vill man ha större spännvidd kan konstruktionen göras som en kombination av fribärande och nedpendlat undertak. Tabellens värden är baserade på en nedböjning av 1/500 av spännvidden. De gäller vid 600 mm s-avstånd för standardprofiler.