Allmänt om ytterväggar

Som marknadsledande tillverkare av stålprofiler och tillbehör till ytterväggar erbjuder Europrofil ett komplett sortiment för lätt och flexibel konstruktion. Våra produkter är välutvecklade och anpassade för att kunna kombineras med såväl estetiska önskemål kring ytbeklädnad som övriga konstruktions- och utförandekrav.

Stålets fördelar

Fördelarna med lätta ytterväggskonstruktioner i stål är många. Med facit i hand så vet vi att ett stort antal problemhus har renoverats på grund av att organiskt material har byggts in och utsatts för fukt, med svamp och mögelangrepp som resultat. Europrofils reglar och skenor i stål suger inte fukt och kan av förklarliga skäl varken mögla eller ruttna. Våra produkter avger inga skadliga emissioner och de är obrännbara. Reglar och skenor i stål är dessutom formstabila, raka och enkla att montera. Materialet är transporteffektivt och levereras med fördel objektsanpassat i färdigkapade längder, vilket medger ett snabbt montage och minimerat spill. Ur miljösynpunkt är stål ett mycket bra byggnadsmaterial eftersom det är 100 % återvinningsbart. Materialet är lätt att separera från andra metaller och återvinningsprocessen bibehåller dess goda egenskaper.

Europrofils slitsade ytterväggsprofiler tillverkas av kallvalsad varmförzinkad tunnplåt i korrosivitetsklassC2. Att profilen är slitsad minimerar energiförlusterna och förbättrar ljudegenskaperna och våra produkter är tillämpbara i alla typer av väggkonstruktioner och byggnadstyper. Det skyddande zinklagret hindrar att produkten utsätts för rostangrepp och är så kallat ”självläkande” vilket innebär att zinken läker över klippytor.

Utfackningsväggar 

Utfackningsväggar med slitsade ytterväggsreglar i stål är en lämplig konstruktion då en obrännbar och välisolerad vägg med låg vikt önskas. Väggtypen kan kombineras med olika stomkonstruktioner och förekommer i de allra flesta typer av byggnader. Det är lika rationellt att bygga utfackningsväggar med stålprofiler som det är att bygga innerväggar. 

Dimensionering av utfackningsväggar

En utfackningsvägg skall dimensioneras för utvändig och invändig vindlast. Bedömning av dimensionerande belastningsförutsättningar bör utföras av sakkunnig med god kännedom om projektet. Europrofil har möjlighet att bistå med denna bedömning förutsatt att erforderligt underlag finns att tillgå.