Beräkning av invändig ljudnivå

Vid beräkning av isolering mot yttre ljudkällor skall samtliga ljudkällor beaktas, till exempel trafik, flygtrafik eller ljud från närliggande verksamheter. Därefter dimensioneras ytterväggens totala ljudreduktion genom att kombinera ytterväggens ljudreduktion med försvagande faktorer som till exempel fönster, dörrar och ventiler.

Diagrammet visar hur förhållandet mellan fönster och vägg påverkar den totala ljudreduktionen.
Exempel 1: Om fönsterytan är 15% i förhållande till vägg och väggens ljudreduktion är 2 dB högre än kravet på den totala ljudreduktionen, kan ljudreduktionen på fönstren reduceras med 5 dB.

Exempel 2: Om fönsterytan ökas till 50% i förhållande till väggytan och väggen har en 13 dB bättre ljudreduktion än kravet på den totala ljudreduktionen, kan kravet på fönstren reduceras med ca 3 dB.

Vanligtvis kan 3 dB vara tillräckligt för att minska behovet av mer kostsamma ljudisolerade fönster. Exemplen är förenklade och vi rekommenderar att en ljudkonsult rådfrågas för en korrekt och kostnadseffektiv lösning.

 

Enkelstomme Hålrum mm Rw dB C
dB
C 50–5000
dB
Ctr dB Ctr50–5000
dB
CY 145 + PZ 45 (101) 190 52 -4 -8 -11 -21
CY 145 + PZ 45 (102) 190 55 -3 -8 -10 -21
CY 195 + PZ 45 (101) 240 53 -3 -9 -10 -22
CY 195 + AP+ (101) 220 53 -5 -7 -13 -20
CY 195 + PZ 45 (102) 240 56 -3 -9 -10 -22
CY 250 + PZ 45 (101) 295 54 -3 -9 -10 -22
CY 250 + PZ 45 (102) 295 56 -3 -9 -10 -22

 

 

Dubbelstomme Hålrum mm Rw dB C
dB
C50–5000
dB
Ctr dB Ctr50–5000
dB
CY 145 + 45 + C+ 70 (101) 260 56 -4 -6 -12 -18
CY 145 + 45 + C+ 70 (102) 260 57 -1 -3 -8 -15
CY 145 + 95 + C+ 70 (101) 310 57 -4 -6 -12 -19
CY 145 + 95 + C+ 70 (102) 310 58 -1 -4 -8 -16
CY 145 + 145 + C+ 70 (101) 360 58 -4 -7 -12 -20
CY 145 + 145 + C+ 70 (102) 360 59 -1 -4 -8 -17
CY 195 + 45 + C+ 70 (101) 310 57 -4 -6 -12 -19
CY 195 + 45 + C+ 70 (102) 310 58 -1 -4 -8 -16
CY 195 + 95 + C+ 70 (101) 360 58 -4 -7 -12 -20
CY 195 + 95 + C+ 70 (102) 360 59 -1 -4 -8 -17
CY 195 + 145 + C+ 70 (101) 410 59 -4 -7 -12 -20
CY 195 + 145 + C+ 70 (102) 410 60 -1 -4 -8 -17

Ljudtabeller:

Förklaring till vägguppbyggnad:

CY - Slitsad ytterväggsregel
145 - Regeldimension
PZ - Z profil i 0,7 mm godstjocklek som invändig horisontell påsalning.
(101) - 1 lag gips för utvändigt bruk
95 - 95 mm isolerat hålrum.

AP+ är oisolerad. Alla övriga profiler är fullisolerade.